Om oss

Norges speiderforbund er en barne- og ungdomsorganisasjon som består av cirka 19 000 medlemmer.

Norges speiderforbunds formålsparagraf lyder

Norges speiderforbund utvikler mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet i samsvar med idealene fra speiderløftet og speiderloven.

Visjon, langtidsmål og arbeidsplan (Strategisk plan)

På Speidertinget 2014 ble det vedtatt Visjon og langtidsmål som strekker seg fra 2015-2024. Disse er bygget opp rundt de tre overskriftene Speidere vil ut, Patruljen tar ansvar, Speiding når flere. På hvert speiderting blir det vedtatt en arbeidsplan som sier noe om hva som skal jobbes med de neste to årene.

Visjon 2024
I 2024 er Norges speiderforbund den mest attraktive organisasjonen for barn og unge som vil ut i naturen og i verden. Hos oss opplever alle å få og ta ansvar gjennom patruljesystemet. Speideren er en relevant bevegelse som når flere. Våre speidere blir utfordret i møte med samfunnet, naturen og seg selv, og våger å flytte egne grenser.

Visjon og arbeidsplan kan du laste ned under "dokumenter" på denne siden.

Valgspråk

Speidernes valgspråk er:

"Vær beredt" eller "Vær budd"

Speidermøter/arrangement avsluttes vanligvis med valgspråket. En leder eller en patruljefører sier: "Vær beredt", og gjør samtidig speiderhilsen. Speiderene svarer da i kor "Alltid beredt" samtidig som de gjør speiderhilsen.

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen