Påmeldings- og avmeldingsrutiner

Retningslinjer for på- og avmelding i forbindelse med nasjonale arrangementer og kurs
Gjelder for alle arrangementer/kurs i forbundets regi. For enkelte arrangementer/kurs kan det gjøres unntak, og disse blir da beskrevet på respektive arrangement.

Alle internasjonale arrangementer har egne påmeldings- og avmeldingsrutiner.

Påmeldingsfrist
Påmeldingsfristen er avhengig av arrangementets/kursets type og er spesifisert for hvert enkelt arrangement. Påmeldingsfristen MÅ overholdes!

Deltakeravgift

  • Deltakeravgiften skal betales innen arrangementets/kursets start.
  • Deltakere som ikke har betalt deltakeravgiften og/eller medlemskontingenten, kan ikke delta på arrangementet/kurset.

Avmelding
Avmelding på grunn av sykdom (med fremvist legeerklæring) eller dødsfall i nær familie medfører ikke avmeldingsgebyr.

Ved avmelding av andre grunner gjelder følgende gebyrer:

  • Inntill 8 dager før arrangementets start - 0,- kr
  • 7-1 dager før arrangementets start – halvparten av deltakeravgiften
  • På dagen (og ved ikke-oppmøte) – hele deltakeravgiften

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen