Meny

Gruppeoppdrag: Roller og oppgavefordeling

Gruppeoppdrag som handler om roller og oppgavefordeling i en speidergruppe. Formålet er å invitere til refleksjon rundt de forskjellige oppgavene og rollene i en speidergruppe. Gi inspirasjon og praktiske verktøy til å diskutere hvordan dere kan utvikle speidergruppa, motivere de frivillige og forenkle deres hverdag gjennom en gjennomtenkt prioritering, fordeling og tilrettelegging av oppgavene i speidergruppa.

Hva er et gruppeoppdrag?

Målet med gruppeoppdrag er å gi gruppene verktøy de kan bruke med egne ressurser, og uten omfattende forarbeid, til å arbeide med utvikling av egen speidergruppe. Dette er altså selvhjelpsmateriell som ikke krever ekstern fasilitering. Det vil bli lansert nye gruppeoppdrag med jevne mellomrom. Temaene for gruppeoppdragene blir valgt basert på noen av de kjente utfordringene i speidergruppene.

Avklar, fordel og prioriter oppgavene i en speidergruppe

I gruppa er det mange store og små oppgaver som skal løses. Altfor ofte tar vi oss ikke tid til å diskutere hvilken måte det er mest hensiktsmessig å fordele oppgavene på. Vi gjør gjerne som vi pleier, eller den som har mest overskudd, tar på seg de oppgavene som ikke er fordelt. Dette kan slite på ledergruppa på lengre sikt, og kan ødelegge for utviklingen i gruppa og og motivasjonen hos den enkelte. Vi er heldigvis forskjellige når det gjelder hva vi liker og er gode til, og hvor stor arbeidskapasitet vi har. Det gjør det mulig å fordele oppgavene i enheten eller gruppa på en måte som gjør at lederne får mer motivasjon, heller enn å bli demotivert. Hemmeligheten er å vite hvem som passer til hvilken oppgave, og å ivareta balansen mellom å mestre oppgavene man har ansvar for, og prøve seg på nye oppgaver.

En klar og logisk rolle- og oppgavefordeling og prioritering er altså nødvendig for å skape utvikling i gruppa. Jo bedre dere klarer å fordele ansvaret, jo lettere blir det også å ta på seg ansvar. Det blir også tydelig hvem man kan spørre om hva. Oppgavene må også være definert og avtalt på en tydelig måte, og gruppa må ha et bevisst forhold til hvilke oppgaver som blir prioritert og eventuelt nedprioritert.

Det finnes mange måter å løse dette på. Det viktigste er å investere tid og krefter i å finne en sunn og fornuftig rollefordeling som alle gruppas bidragsytere kan finne sin plass i. Tenk også på at løsningen dere blir enige om, bidrar til å sikre gruppas utvikling på best mulig måte. Bruker dere jevnlig tid på å fordele oppgavene mer bevisst, oppnår dere mer effektivitet, bedre oversikt og forutsigbarhet og mer motiverte ledere. Det blir også mye enklere å spørre potensielle nye ressurspersoner om å bidra når dere vet nøyaktig hva dere trenger hjelp med.

Les mer om dette i gruppeoppdraget Roller og oppgavefordeling (se også lenkeboksen).

Gruppeoppdrag Roller og oppgavefordeling - ledersamling.pdf

Vedlegg:

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen