Patruljen i samfunnet 2018

På disse sidene finner du det du trenger å vite om Patruljen i samfunnet. Alt fra tips og inspirasjon til hvordan vi som speidere kan engasjere oss mer i samfunnet, til konkrete aktivitetsforslag og prosjektidéer. Sidene oppdateres gjennom året med nye aktiviteter.

Patruljen i samfunnet er en nasjonal satsing gjennom 2018. Vi skal øke bevisstheten rundt samfunnsengasjement som en viktig del av speidingen, og utfordre oss til å bli synligere i samfunnet og bidra til å gjøre verden litt bedre.

Satsingen er først og fremst en inspirasjon og støtte til det daglige speiderarbeidet i gruppene og patruljene i 2018, men samtidig skal den utfordre alle til å strekke seg litt lengre når det gjelder hva speiding kan bidra med i samfunnet. Satsingen er inndelt i fem tema: Ansvar, Bærekraft, Inkludering, Rettferdighet og Vennskap. Gjennom året kommer det mye nytt materiell. Prosjektmerket "Gjør verden bedre!" og "aktivitetspakker" for hvert tema, som inneholder møteopplegg, aktivitetsforslag, seremonier, forslag til temaaktuelt prosjekt og annet fagstoff.

Aktivitetspakker

Gjennom året kommer det en rekke forslag til aktiviteter, møteopplegg, tips, idéer og inspirasjon til hvordan speiderne kan bidra i samfunnet og gjøre seg mer synlige. Disse blir presentert som aktivitetspakker under temaene: Ansvar, bærekraft, inkludering, rettferdighet og vennskap.

Lanseringen av de fem aktivitetspakkene vil foregå etter følgende tidsplan:

  • Ansvar - februar 2018
  • Bærekraft - april 2018
  • Inkludering - juni-august 2018
  • Rettferdighet - september 2018
  • Vennskap - november 2018

Aktivitetspakken for Ansvar lanseres i februar 2018.

Aktivitetspakken for Bærekraft lanseres i april 2018.

Aktivitetspakken for Inkludering lanseres i juni 2018.

Aktivitetspakken for Rettferdighet lanseres i september 2018.

Aktivitetspakken for Vennskap lanseres i november 2018.

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Camp Villmark
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen