Patruljen i samfunnet 2018

På disse sidene finner du konkrete aktivitetsforslag, prosjektidéer og tips og inspirasjon til hvordan vi som speidere kan engasjere oss mer i samfunnet. Sidene oppdateres gjennom året med nye aktiviteter.

Prosjekter

Vi kan gjøre verden bedre! For å få prosjektmerket "Vi gjør verden bedre" skal man gjennomføre et eget samfunnsrelatert prosjekt i patruljen. På kartet under finner du andres prosjekter og dere kan også legge inn deres eget.

4
Kartdata
Kartdata ©2018 Google, INEGI, ORION-ME
KartdataKartdata ©2018 Google, INEGI, ORION-ME
Kartdata ©2018 Google, INEGI, ORION-ME

Aktivitetspakker

Aktivitetspakke «Bærekraft» er nå lagt ut i Speiderbasen. Du kan også laste den ned som pdf her.

Aktivitetspakke «Ansvar» er nå lagt ut i Speiderbasen. Du kan også laste den ned som pdf her.

Aktivitetspakken for Inkludering lanseres i juni 2018.

I denne kommer det nye aktiviteter og møteopplegg som handler om hvordan vi kan bli flinkere til å nå flere og dermed skape et større mangfold i speidergruppa.

Den vil inneholde:

- Fagstoff
- Lek
- Møteforslag for bever og flokk
- Møteforslag for tropp
- Møteforslag for lag
- Prosjektforslag til prosjektmerket
- Turforslag

Andre relevante fordypningsmerker til tema Inkludering som allerede finnes i Speiderbasen er: Flerkulturell (flokk - tropp) og Etikk og verdigrunnlag (lag)

Aktivitetspakken for Rettferdighet lanseres i september 2018.

I denne kommer det nye aktiviteter og møteopplegg som handler om oppbygning av ulike samfunn og samfunnsstrukturer, menneskerettigheter og internasjonal solidaritet.

Den vil inneholde:

- Fagstoff
- Lek
- Møteforslag for bever og flokk
- Møteforslag for tropp
- Møteforslag for lag
- Prosjektforslag til prosjektmerket
- Turforslag

Relevante fordypningsmerker til tema Rettferdighet som allerede finnes i Speiderbasen er: FN (tropp), Fred (flokk - tropp - lag) og Menneskerettigheter (lag)

Aktivitetspakken for Vennskap lanseres i november 2018.

I denne kommer det nye aktiviteter og møteopplegg som handler om å oppleve fellesskap, få erfaring med å samarbeide med andre mennesker og lære å ta hensyn til og respektere andres verdier og holdninger.

Den vil inneholde:

- Fagstoff
- Lek
- Møteforslag for bever og flokk
- Møteforslag for tropp
- Møteforslag for lag
- Prosjektforslag til prosjektmerket
- Turforslag

Relevante fordypningsmerker til tema Vennskap som allerede finnes i Speiderbasen er: Lek (koloni - flokk - tropp - lag) og Hinderløype (flokk - tropp - lag)

Gjennom året kommer det en rekke forslag til aktiviteter, møteopplegg, tips, idéer og inspirasjon til hvordan speiderne kan bidra i samfunnet og gjøre seg mer synlige. Disse blir presentert som aktivitetspakker under temaene: Ansvar, bærekraft, inkludering, rettferdighet og vennskap.

Lanseringen av de fem aktivitetspakkene vil foregå etter følgende tidsplan:

  • Ansvar - februar 2018
  • Bærekraft - april 2018
  • Inkludering - juni-august 2018
  • Rettferdighet - september 2018
  • Vennskap - november 2018

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Camp Villmark
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen