Meny

Samleside om speiding i koronatider

Oppdatert 26.05 2021.

Smittevernregler og anbefalinger som direkte påvirker speideraktiviteter (gjelder fra 27. mai.) Husk å sjekke hvilke smittevernregler som gjelder i din kommune!

Nye anbefalinger og regler som direkte påviker speideraktiviteter:

  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter, og de unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. (Anbefaling)

  • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det. (Anbefaling)

  • Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs. (Anbefaling)

  • Lag fra små kommuner som ikke har andre motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såfremt kommunene har samme smittenivå. (Anbefaling)

  • Maks 50 personer på innendørs offentlig arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 100 personer på arrangementer som samler deltakere under 20 år som er fra samme kommune eller som deltar på trening, øving, prøver og lignende i samme kommune. (Regel)

  • Maks 200 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. (Regel)

  • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette. (Regel)

  •  

Ressurssider:

Les våre tips og råd til koronavennlige speideraktiviteter.

 

Foto: Thomas Markento Andresen

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv