Meny

Speidernes beredskapsgrupper

Speidernes beredskapsgrupper er et nettverk som består av rovere og speiderledere med en felles interesse for beredskapsarbeid.

Speidernes beredskapsgrupper skal:

  • være en beredskapsaktør i sitt politidistrikt Lokal redningssentral (LRS) og medlem av lokalt Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF).

  • være en høringsinstans for Norges speiderforbund i fagspørsmål rundt redning, beredskap og førstehjelpstrening.

  • arbeide for å øke mannskapenes kompetanse innen beredskap, søk og redning gjennom et aktivt friluftsliv.

  • legge til rette så mannskap kan bidra til økt beredskapskompetanse i Norges speiderforbund.

Mandat for Speidernes Beredskapsgrupper, vedtatt av Speiderstyret.

Krav til mannskap som deltar i aksjoner (minst 18 år):

  • Gjennomført speiderledertreningens trinn 1 i NSF.
  • Gjennomført kurs med innhold førsteinnsatsfasen ("sykkelhjulmodellen"), barmarksøk og organisering av norsk redningstjeneste.
  • Gjennomført en praktisk søksøvelse.
  • Trene på livreddende førstehjelp minst én gang i året.

I dag har Speidernes beredskapsgrupper følgende aktive grupper:

SBG Agder
Nettside: agder.speidernesberedskap.no
Epost: sbg.agder@speiding.no

SBG Sør-Vest
Nettside: sorvest.speidernesberedskap.no
Epost sbg.sorvest@speiding.no

SBG Trøndelag
Nettside: trondelag.speidernesberedskap.no
Epost sbg.trondelag@speiding.no

SBG Vest
Nettside: vest.speidernesberedskap.no
Epost: sbg.vest@speiding.no

SBG Sør-Øst
Nettside: sorost.speidernesberedskap.no
Epost: sbg.sorost@speiding.no

Vil du bidra med oppstart og oppbygging av en beredskapsgruppe i ditt politidistrikt, kontakt forbundskontoret.

Del saken