<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Beverkoloni (bevere)

Enheten kalles beverkoloni og aldersgruppen kalles bevere. Beverarbeidet er for barn på 6-7-år (1. og 2. klassetrinn), og bevertiden strekker seg over to år.

På beversidene vil du finne beskrivelse av hovedtrekkene ved beverarbeidet, oversikten over speiderprogrammet for bevere og hjelpemidlene som finnes.

Ikke alle speidergrupper har beverkoloni, lurer du på om det finnes i en gruppe i nærheten av der du bor kan du finner nærmeste speidergruppe her.

Beverarbeidet gir tilbud om å starte som speider allerede som 6-åring (fra 1. klassetrinn). Allerede i 6-årsalderen har barn en klar opplevelse av vennskap og samhold. Gjennom opplevelse av fellesskapet i beverkolonien starter den enkeltes utvikling av ansvar og selvstendighet.

Tilbudet må være tilpasset aldersgruppens utviklingstrekk. På disse sidene vil du finne de viktigste særtrekk og prinsipper for arbeidet i beverkolonien.

Mål med arbeidet

Gjennom arbeidet med beverprogrammet skal den enkelte speider:

  • Oppleve vennskap og tilhørighet
  • Få et positivt forhold til naturen
  • Få et positivt forhold til speiding

Du finner hjelpemidler for beverarbeidet på denne siden.

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv
Stena Recycling
Tufte Wear