<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Flokk (småspeidere)

Flokken er småspeidernes arbeidsenhet. Flokken er for 8-9-åringer (barn i 3.-4. klassetrinn), og småspeidertiden strekker seg over to år.

I noen grupper, spesielt de som bruker jungelrammen, brukes fortsatt det gamle navnet «ulvunger». Nedenfor finner du hovedtrekkene og prinsippene for småspeiderarbeidet samt oversikt over speiderprogrammet for flokken og hjelpemidlene som finnes.

Mål med arbeidet

Gjennom arbeidet med småspeiderprogrammet skal den enkelte speider:

  • Få trening i å samarbeide og løse oppgaver sammen med andre
  • Utvikle ansvarsfølelse og lære å ta ansvar for seg selv
  • Utvikle nysgjerrighet og positiv holdning til læring
  • Bli kjent med og utvikle omsorg og ansvar for naturen
  • Bli kjent med og utvikle ansvar for nærmiljøet
  • Utvikle forståelse for sosiale normer, og for hva som er rett og galt
  • Utvikle sine motoriske ferdigheter, og spesielt finmotorikken

Du finner hjelpemidler for flokken på denne siden.