Roverlag (rovere)

Roveralder i Norges speiderforbund er 16-25 år.

Rovering handler om samarbeid, ansvar og egenutvikling, og roverprogrammet skal være en hjelp til å oppnå dette. Grip fatt i det! Bruk de aktivitetene du finner her i Speiderbasen eller finn på egne. Nesten alle, både tenkelige og utenkelige, aktiviteter vil på en eller annen måte passe inn i programmet.

Hensikten med speiderprogrammet for rovere og roversidene her er å gi noen pekepinner på hva rovere kan gjøre, og hvordan de kan gjøre det, og prøve å forklare de forskjellige måtene å drive roverarbeidet på.

Mål med arbeidet

Gjennom arbeidet med roverprogrammet skal du:

 • Utvikle forståelse for friluftslivets verdi for samfunnet.
 • Være i stand til å handle lokalt for å ta vare på miljøet.
 • Oppleve seg selv som en del av fellesskapet, og engasjere seg i samfunnet, lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.
 • Utvikle forståelse for internasjonale spørsmål, og bidra til samarbeid og vennskap på tvers av landegrenser og kulturer.
 • Reflektere rundt og kunne gi uttrykk for eget livssyn og egne verdier og holdninger.
 • Oppføre seg hensynsfullt overfor andre, og respektere andres verdighet og verdier.
 • Kunne sette seg inn i andre menneskers livssituasjon, bakgrunn og synspunkter.
 • Vise samarbeidskompetanse, og kunne gi uttrykk for at man verdsetter andres bidrag og innsats.
 • Handle selvstendig og i tråd med egne overbevisninger, og forstå og ta konsekvensene av egne valg.
 • Utvikle forståelse for vennskapets betydning for egen livskvalitet.
 • Få trening i å skape ideer til egne prosjekter, og planlegge, gjennomføre og evaluere prosjektet.

  
Hvordan kan man nå disse målene?

 • Roverlaget utformer sitt eget program og styrer seg selv uten voksne ledere. 
 • Roverlaget jobber med prosjekter som baserer seg på egne medlemmers ønsker og drømmer.
 • Roverlaget driver aktivt friluftsliv, men forsøker også å sette seg inn i hvorfor vi driver med friluftsliv. Hvorfor er friluftsliv en positiv aktivitet sett i et samfunnsperspektiv? Driver vi friluftsliv kun for vår egen del?
 • Roverne bidrar der det trengs; i troppen, på speiderhytta, på skolen, hjemme og ellers i lokalsamfunnet. 
 • Delta på internasjonale speiderarrangementer.
 • Diskutere på et rovermøte om livssyn og religion.
 • Roverne velger selv sine prosjekter.

Du må selv ta et aktivt ansvar for å oppleve rovering på godt og vondt. Vær aktiv. Dra på roverarrangementer i inn og utland. Treff andre rovere. Gjør prosjekter og fullfør drømmer. Det er faktisk det som er rovering. Roverprogrammet er ikke annet enn en pekepinn på de mange mulighetene som finnes innenfor rovering. Samtidig vil det meste av det du klarer å finne på passe inn i roverprogrammet på en eller annen måte

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen