<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Roverlag (rovere)

Roveralderen i Norges speiderforbund er 16–25 år.

Når du blir rover er du ikke lenger med i en patrulje i troppen, men du kan bli med i et roverlag eller dere kan starte et. Dessuten har du gode muligheter til å bli kjent med rovere fra andre steder og bli med på mye gøy sammen med dem. Dere bestemmer selv hva dere vil gjøre, men med støtte fra speiderprogrammet. Også for roverne handler speidingen om samarbeid, ansvar og egenutvikling, og om vennskap, nye eventyr og minner for livet. Grip fatt i mulighetene! Bruk de aktivitetene dere finner i Speiderbasen, eller finn på egne. Nesten alle aktiviteter, både tenkelige og utenkelige, vil på en eller annen måte kunne passe inn i programmet hvis dere planlegger og gjennomfører ved å bruke speidermetoden.

Hensikten med speiderprogrammet for rovere og roversidene her er å gi innblikk i hva rovere kan gjøre og hvordan, og å forklare de forskjellige måtene å drive roverarbeid på.

Mål med arbeidet

Gjennom arbeidet med speiderprogrammet skal du:

 • Utvikle forståelse for friluftslivets verdi for samfunnet.
 • Være i stand til å handle lokalt for å ta vare på miljøet.
 • Oppleve deg selv som en del av fellesskapet, og engasjere deg i samfunnet, lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.
 • Utvikle forståelse for internasjonale spørsmål, og bidra til samarbeid og vennskap på tvers av landegrenser og kulturer.
 • Reflektere rundt og kunne gi uttrykk for eget livssyn og egne verdier og holdninger.
 • Oppføre deg hensynsfullt overfor andre, og respektere andres verdighet og verdier.
 • Kunne sette deg inn i andre menneskers livssituasjon, bakgrunn og synspunkter.
 • Vise samarbeidskompetanse, og kunne gi uttrykk for at du verdsetter andres bidrag og innsats.
 • Handle selvstendig og i tråd med egne overbevisninger, og forstå og ta konsekvensene av egne valg.
 • Utvikle forståelse for vennskapets betydning for egen livskvalitet.
 • Få trening i å skape ideer til egne prosjekter, og planlegge, gjennomføre og evaluere prosjektet.

  
Hvordan kan du/dere nå målene?

 • Roverlaget utformer sitt eget program og styrer seg selv uten voksne ledere. 
 • Roverlaget jobber med prosjekter som baserer seg på deres egne ønsker og drømmer.
 • Roverlaget driver aktivt friluftsliv, men forsøker også å sette seg inn i hvorfor vi driver med friluftsliv i speideren. Hvorfor er friluftsliv positivt i et samfunnsperspektiv? Er det noe vi gjør bare for vår egen del?
 • Roverne bidrar der det trengs: i troppen, på speiderhytta, på skolen, hjemme og ellers i lokalsamfunnet. 
 • Roverne deltar på internasjonale speiderarrangementer.
 • Roverne diskuterer temaer knyttet til livssyn og religion, for eksempel rundt et leirbål.
 • Roverne velger selv sine prosjekter.

Vær aktiv i rovertida, så får du og rovervennene dine mest ut av den. Dra på roverarrangementer i inn og utland. Treff andre rovere. Gjennomfør prosjekter og følg drømmer. Det er dét som er rovering. Speiderprogrammet er først og fremst en veiledning til de mange mulighetene som finnes.

 

Er du student og vil være med i en speidergruppe?

Flytter du fra hjemstedet ditt for å studere og ønsker å fortsette i speideren, men du vet ikke helt hvordan. Det er mange muligheter til å fortsette å engasjere seg som speider når du flytter fra speidergruppen din. Det er masse spennende verv man kan engasjere seg i nasjonalt, verv i krets- eller korpsstyret eller du kan engasjere deg i en ny gruppe som rover eller leder.

Artikler om studentspeiding:
https://speiding.no/nyhetsarkiv/speiding-som-student-er-goy
https://speiding.no/nyhetsarkiv/ny-pa-studiestedet-i-host

Facebook - Digital møteplass for rovere i Norges speiderforbund:
https://www.facebook.com/groups/250871509260041/

Tips hvordan du kan engasjere deg: