Om speiderprogrammet

Norges speiderforbunds speiderprogram er et hjelpemiddel for å nå speidingens mål.

Speiding er basert på arbeidsmetoder og aktiviteter som bidrar til å utvikle hele mennesket. Speiderne skal trene seg opp til å bli selvstendige og ansvarsbevisste mennesker som kan bidra til å skape en bedre verden. Det er nemlig dette som er det overordnede målet med all speiding. Speiderprogrammet hjelper å oppnå dette målet.

Et slikt lang­siktig mål krever at man tar ett skritt av gangen, samtidig som man holder et øye med helheten og formålet. Det finnes en sammenheng mellom hva speidere gjør/lærer, og hvorfor og hvordan de gjør det - de tre delene av speiderprogrammet.

Tredelt program
Speiderprogrammet i Norges speiderforbund består av tre likeverdige deler som gir en helhetlig tilnærming til speiderarbeidet:  

  • mål med speiderarbeidet
  • forskjellige programelementer som speidere kan jobbe med
  • speidermetoden som er et metodesett for gjennomføringen av speideraktiviteter.

De tre delene speiderprogrammet vårt består av, er alle like viktige. Denne tredelingen kan best illustreres med et tre.

Figur--treet--speiderprogram.jpg

 

RØTTENE er våre utviklingsmål og formålsparagraf. Røttene holder liv i treet, men er som regel usynlige for omverden. På samme måte danner våre mål grunnlaget for speidingen, men de er ofte ukjente for mennesker utenfor speiderbevegelsen.

STAMMEN er metodene vi bruker (kjent som speidermetoden). Disse holder hele treet oppreist og sunt. På samme måte er speidermetoden helt avgjørende for hvor vellykket speiderarbeidet er.

BLADVERKET er våre programelementer og de konkrete aktivitetene vi jobber med. Det er denne delen av treet som er mest synlig
for omverden. Derfor er det viktig at aktivitetene våre synliggjør speidingen på en god måte.

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Camp Villmark
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen