<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Hjelpemidler til speiderprogrammet

Det finnes en del hjelpemidler for programmet. Noen kan du laste ned her, andre kan du kjøpe hos Speider-sport.

Loggbøker for speidere
Loggbøker for speidere er en bok hvor speiderne kan føre oversikt over det de har jobbet med i forbindelse med speiderprogrammet. Det finnes varianter for småspeidere, stifinnere, vandrere og rovere. I loggboka finner du også den komplette oversikten over programelementer (unntatt fordypningsmerkene som kommer i egen bok). Loggbøker for speidere kan kjøpes på www.speider-sport.no.

Beverhåndboka
Beverprogrammet er lederstyrt, og de er for små til å bruke Min speiderlogg, på samme måte som andre aldersgrupper gjør. Det finnes derfor en håndbok for beverledere som beskriver viktige prinsipper for beverarbeidet og inneholder speiderprogrammet for bevere (inkludert Bevereventyret). Beverhåndboka inneholder en liten versjon av oversiktsplakaten for bevere – et skjema som lederne kan bruke til å holde oversikt over hvilke aktiviteter beverne deltar i. Beverhåndboka selges hos speider-sport.no.

Fordypningsmerker for flokk og tropp
Denne boka inneholder en oversikt over fordypningsmerker som kan brukes i troppen, og kan kjøpes på www.speider-sport.no.

Sikkerhet på tur
...er speiderens egne sjekklister for speidere og ledere som hjelper dem å forberede og gjennomføre turer på en trygg og god måte. Heftene (A4 for ledere og A6 for speidere) kan kjøpes på www.speider-sport.no eller lastes ned i dokumentboksen.

Oversiktsplakat - trykt og digitalt
Oversiktsplakat, som navnet tilsier, hjelper lederen å holde oversikt over hver enkelt speiders utvikling i forhold til speiderprogrammet. På plakaten kan du registrere hvilke mål speiderne har jobbet med og hvilke merker og andre programelementer de har tatt. Oversiktsplakat kan kjøpes på www.speider-sport.no. Du kan også bruke det interaktive skjemaet som du finner i dokumentboksen, til å registrere oppmøte og programarbeid i enheten.

Speiderbasen
I Speiderbasen finner du en hel rekke aktiviteter som passer til forskjellige mål og elementer i speiderprogrammet.

Planlegging