<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Praktisk bruk av speiderprogrammet

Speiderprogrammet er bygd opp slik at det er mulig å bruke det både for den erfarne lederen som trenger ny inspirasjon, for den unge lederen som har mange ideer og trenger en måte å strukturere dem på, og for den helt ferske lederen som trenger en konkret beskrivelse av alt speiderne skal gjennom.

Speiderprogrammets mål, metoder og aktiviteter har alle sin funksjon i utviklingen av hele mennesket, og du som leder kan velge fritt blant dem, avhengig av hva du ønsker å fokusere på til enhver tid.

Speiderprogrammet som et planleggingsverktøy

  • Både aldersgruppenes utviklingsmål og de fem programområdene med sin bredde av mål og alderseksempler er viktige styringsverktøy. De viser i hvilken retning og på hvilket nivå arbeidet i enheten skal gjennomføres. Programmålene fungerer i praksis som et planleggingshjelpemiddel, fordi de skal danne et skjelett for enhetens terminliste. Alt dere trenger å gjøre er å velge 1-2 programmål per møte, og så fylle hvert møte med passende aktiviteter. Disse kan dere finne på selv eller hente fra Speiderbasen. Alle aktiviteter og alt fagstoff i Speiderbasen er knyttet til målene i de fem programområdene.
  • Ønsker dere å jobbe mer konsentrert med et programområde, kan dere angi et av dem som månedens/årstidens tema og vie flere av møtene/turene til dette temaet. Så bytter dere til et annet programområde i neste periode.
  • Det er mulig å prioritere noen programelementer når man jobber med én aldersgruppe, og noen andre i en annen aldersgruppe. Det samme gjelder for de fem programområdene. Speidernes interesser varierer også, så ta speiderne/patruljeførerne med på råd når dere skal legge en langtidsplan.
  • Sammenhengen mellom mål og aktivitet fungerer begge veier. Det er lurt å begynne med å sette mål for møtet/turen, og så finne aktiviteter som hjelper dere å nå disse målene. Har speiderne eller lederne noen konkrete aktivitetsønsker, kan dere like gjerne ta utgangspunkt i disse og finne ut hvor de passer inn i speiderprogrammet.
  • Speidermetoden bør være ledernes sjekkliste for å se om man gjennomfører aktiviteter på en måte som gir speiderne gode utviklingsmuligheter. Dere bør ha brukt alle de 8 delene av speidermetoden i løpet av et halvår/år. Learning by doing, progresjon, friluftsliv, patruljesystemet og symbolikk, rammer og lek kan uten problemer brukes på hvert møte.