<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Fordypningsmerker

Fordypningsmerkene er ikke obligatoriske, men et tilbud til de speiderne som ønsker flere utfordringer.

Her finner du fordypningsmerkene i speiderbasen:

Gjennom å ta merker kan speiderne utvikle seg på områder de har spesiell interesse for eller som de vil lære mer om. Fordypningsmerkene plasseres på høyre arm.

Fordypningsmerkene er delt inn i de samme fem utviklingsområder som Programmerkene:

  • Friluftsliv
  • Samfunnsengasjement
  • Vennskap
  • Kreativitet
  • Livskvalitet

Du kan finne oversikten over fordypningsmerkene for flokk og tropp i boka "Fordypningsmerker for flokk og tropp" som selges i nettbutikken vår.

Sjøspeiding
En del av fordypningsmerkene handler om sjøspeiding. Disse merkene er plassert sammen med alle de andre fordypningsmerkene, og oversikt over dem finner du i egne loggbøker for sjøspeidere.

Merkesnorer
Når speiderne har tatt 6, 12, 18 og 24 fordypningsmerker, får de et merkesnor som de bruker istdenfor merkene for å spare plass på skjorta. Merkesnorenes farge er avhengig av hvor mange fordypningsmerker speideren har tatt:

  • Gult og hvitt - 6
  • Rødt og hvitt - 12
  • Grønt og hvitt - 18
  • Blått og hvitt - 24