"Jeg er beredt"-merket

Hensikten med dette merket er å sørge for at alle speidere skaffer seg noen grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen turplanlegging, sikkerhet og førstehjelp. Merket er imidlertid ikke ment som et merke man må ta før man begynner på resten av speiderprogrammet for aldersgruppen.

Beskrivelse og merkekrav i Speiderbasen:

Det er når speiderne er ferdige med programmet for den aktuelle aldersgruppen at de skal tilfredsstille kravene til dette merket. Gjennom aktivitetene som utføres i forbindelse med programmerker, prosjekter, andre merker etc. vil speiderne samtidig tilegne seg ferdigheter og kunnskaper som gjør at de etter hvert tilfredsstiller kravene til «Jeg er beredt» - merket.


Tanken bak dette merket er å sette fokus på betydningen av speidernes valgspråk. «Alltid beredt» skal ikke bare være noe vi sier i kor på slutten av møtene. Det skal ikke bare være tomme ord som oppfattes som et ritual snarere enn et motto vi forsøker å etterleve. For å få "Jeg er beredt"-merket må du etterleve mottoet ved å rett og slett «gjøre deg beredt».


Speidernes valgspråk er «Vær beredt». Det handler om å hele tiden være beredt, uansett hva som skjer. Det handler om å straks kunne gripe inn dersom det skjer en ulykke, eller dersom noen skulle trenge hjelp. Å være beredt til å gjøre en innsats betyr at du må sørge for å skaffe deg tilstrekkelig med kunnskaper og ferdigheter til å kunne løse de oppgaver som kreves av deg. En måte å holde seg beredt på er å tenke ut hva som skulle kunne inntreffe der du ferdes, og øve deg opp til å takle de aktuelle situasjonene.


I «Scouting for boys» skrev Baden Powell: «Speidernes motto er «Vær beredt», noe som betyr at man alltid skal være klar både fysisk og psykisk til å gjøre sin plikt. Å være beredt i hodet (psykisk) betyr at du har forberedt deg på å takle mange situasjoner, og at du på forhånd har tenkt ut de situasjonene eller ulykkene som skulle kunne oppstå. Å være beredt fysisk betyr at du har sørget for å holde deg i form slik at du er i en tilstand som gjøre det mulig for deg å handle i en krisesituasjon.»


«Jeg er beredt»- merket finnes i alle aldersprogrammene. Kravene er progressive fra bever til rover. Førstehjelp, brannslukking og risikoanalyse er selvsagte emner i dette merket.

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Camp Villmark
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen