<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Utfordringen

I begynnelsen av hvert semester ønsker Norges speiderforbund at alle speidere skal gi seg selv en personlig utfordring. Det er viktig at denne utfordringen er valgt av den enkelte speider.

Hvorfor skal vi ta dette merket?

Speiding handler om utvikling av selvstendige og ansvarsbeviste mennesker. Å sette, jobbe mot og nå et personlig mål er virkelig utviklende.

Norges speiderforbund er en målstyrt organisasjon. I alle ledd i organisasjonen skal det handles målrettet.

"Den enkelte speider må gjennom praktiske øvelser og egne opplevelser få oppleve å sette mål for sitt eget speiderarbeid, arbeide for å nå disse, vurdere måloppnåelse, og så få være med å sette nye mål." (Ledelse i NSF s 83)

Enhver menneskelig aktivitet drives av et mål, enten målet er uttrykt eller ikke, enten vi er klar over det eller ikke. Som alt annet har også utdanning mål (selvsagt!). Og speiding er utdanning. Enhver utdannende aktivitet har altså et mål som vi har til hensikt å oppnå. I en utdanningsprosess bør vi ikke bare ha faste mål satt på forhånd av voksne. De beste er å spørre de unge selv,å få de til å delta og sette sitt eget personlige mål.

 

Beskrivelse og merkekrav i Speiderbasen: