<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Bålsikkerhet og bålregler

Sikkerhet ved bruk av bål
Hvorfor

For å unngå brann og brannskader.

Fremgangsmåte

Ild kan være uendelig vakkert, men det kan også være veldig farlig dersom man ikke følger noen varsomhetsregler! Det å være varsom eller aktsom handler om å gjøre det som er nødvendig for å unngå skade, tap eller ulempe. Det er forskjell på bål og brann. Bål er flammer en har kontroll på, mens brann er flammer en ikke har kontroll på. For å forebygge brann og brannskader, er det lurt å kunne noen enkle bålregler.
 

 

 • Publisert: 05.08.2022
 • Forfatter: NSF
 • Bever
 • Småspeider
 • Stifinner
 • Vandrer
 • Rover
 • Leder
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Fagstoff