Beverkoloni- og flokkmøte om inkludering

Temamøte om inkludering til bruk i beverkolonien eller flokken. Speiderne skal få sette seg inn i andre menneskers situasjon, og tenke over hvordan de forholder seg til andre. Lære om de ulike familiesammensetningene som finnes i samfunnet, og få oppleve hvordan det føles å ikke se.
Bidrar til følgende mål
 • L-2 Bli bevisst på, og utfordre, egne verdier og holdninger, og bli kjent med hva andre står for.
 • L-8 Utvikle forståelse for hvordan forskjellige fysiske og psykiske funksjonsutfordringer kan påvirke livskvaliteten.
 • S-11 Bli kjent med organiseringen av ulike samfunn og samfunnsstrukturer, og reflekter over hvordan samfunnet forandrer seg.
 • V-2 Få øvelse i å stole på hverandre og vise hverandre tillit.
Forberedelser og forkunnskap

2. Skriv ut påstandene eller ha dem klare på en skjerm, slik at leder kan lese opp.
3. Skrive ut eller lage lapper med de ulike rollene: Mor, far, stemor, stefar, baby, ungdom og bestemor. Vedlegg 1 4. Finn et skjerf/noe annet som kan fungere som bind for øynene. Du trenger halvparten så mange skjerf som antall speidere. Finn et egnet område til aktiviteten, tilpasset til antall speidere og vanskelighetsgrad.

Fremgangsmåte

1. Åpning (10 min)

Vanlig åpningsseremoni. Introduser tema for møtet, som er å lære om hvordan vi kan være gode venner, selv om vi er forskjellige. Følgende historie kan brukes:

Jungelboken er en fortelling om menneskebarnet Mowgli som vokser opp blant ville dyr. Som lite barn forviller han seg inn i jungelen. Der møter han ulvemor Raksha, ulvefar og de fire ulveungene deres. Ulvene velger å ta imot Mowgli og lar han vokse opp som en del av ulvefamilien.

I jungelen bor det også andre dyr. Akela, lederen for ulveflokken, sjakalen Tabaqi og tigeren Shere Kahn er noen av dem. For at dyrene skal klare å leve sammen, har de Jungelloven som forteller dem hvordan de skal oppføre seg. Akkurat som vi har speiderloven, som forteller oss hvordan vi skal være gode speidere. I speiderloven står det at en speider er en god venn. Og i dag skal vi lære litt om hvordan vi speidere kan være gode venner, selv om vi noen ganger kan være ganske forskjellige.

 

2. Ta tempen "inkludering" (15 min)

Speiderne skal ta stilling til en rekke påstander, og bokstavelig talt plassere seg langs et tenkt termometer hvor varmt står for “enig” og kaldt er “uenig”. Lederen presenterer en og en påstand som hver enkelt tar stilling til. De som er enige, går til den ene siden, og de som er uenige til motsatt side, ev. står midt imellom hvis noen er usikre. Underveis snakker man om hvorfor alle står der de står. En leder leser opp påstandene og leder diskusjonen. Bruk gjerne litt tid til å la speiderne forklare hvorfor de stilte seg opp der de gjorde, og reflektere litt med dem over de ulike meningene. Det kan velges fritt fra lista, og man må ikke lese opp alle påstandene. Lederen kan også lage andre påstander, men husk å tilpasse dem til aldersgruppen.

Påstander: (velg blant påstandene)

 • De som ikke kan se, kan ikke være med i speideren.
 • En som sitter i rullestol, kan ikke sove i telt.
 • Barn som ikke snakker norsk, er vanskelige å leke med.
 • Jeg går på skole sammen med noen fra et annet land.
 • Alle som vil, kan få være med oss i speideren.
 • De som ikke har penger til speiderskjerf, kan ikke få være med i speideren.

Bruk litt tid sammen med speiderne til å reflektere over at i speideren skal alle få være med, uansett om noen ser eller hører dårlig, eller har dårlig råd eller lignende. I speiderloven står det også at en speider er en god venn. Hva kan speiderne gjøre for at alle skal synes det er fint å være med i speideren?

 

3. Familiebildet (15 min)

Speiderne får utdelt en lapp med en familierolle skrevet inn. Det må være flere kopier av hver rolle. En spilleder gir beskjed når man skal gå sammen i de ulike sammensetningene.

Speiderne kommer fram og trekker en lapp hver. Spillederen gir kommandoer. De speiderne kommandoen ikke gjelder, blir stående på siden og venter til neste runde.

Følgende kommandoer er mulig:

 • Familietur: en mor, en far, en baby, en ungdom og en bestemor.
 • Stefamilie: En mor og en stefar eller en far og en stemor stiller seg opp med en ungdom og en baby.
 • Regnbuefamilie: En baby, en ungdom og to mødre eller to fedre.
 • Aleneforeldre: en mor eller en far med en baby eller en ungdom.
 • Fosterfamilie: En ungdom og en baby stiller seg opp med en “stefar” eller en “stemor” (forklar litt hva en fosterfamilie er til speiderne når de har stilt seg opp).

Reflekter sammen med speiderne om hva det betyr at barn lever i ulike typer av familier. Ha fokus på at alle barn er like mye verdt, uansett hvilken familie de lever i.

 

4. Blindeløype fra Friluftsrådenes landsforbund (20 min)

Speiderne deles inn to og to. Den ene tar på seg skjerf og blir “blind”. Den andre er ledsager. Ledsageren skal ledsage den “blinde” gjennom en løype og fortelle om omgivelsene, slik at den “blinde” kan få med seg det som skjer. Speiderne må også passe på å fortelle den “blinde” om hindringer på veien. Speiderne bytter etter at halve tiden har gått, så alle får prøvd seg på å være “blind” og være ledsager. Det er ikke om å gjøre å komme fortest gjennom løypa, det å ledsage på en trygg måte er viktigst.

Aktiviteten kan tilpasses ved å variere hvor løypa speiderne skal gå legges. Den kan f.eks. legges på en flat plass, eller i skogen. Det kan også legges inn hindringer, som en kasse i veien som må unngås eller gå over, trappetrinn e.l. Prøv å lage en løype som gir deltakerne litt utfordringer, men som ikke blir for vanskelig.

Samle speiderne og reflekter over hvordan det var å ikke kunne se og måtte bruke de andre sansene sine. Snakk med speiderne om at noen er blinde. Hvordan tror speiderne at de har det?

 

Dette møtet bidrar også til å jobbe for FNs bærekraftsmål:
FNs_baerekraftsmaal_0_ikon.pngFNs_baerekraftsmaal_10-mindreulikhet.jpgFNs_baerekraftsmaal_11-baerekraftigebyerogsamfunn2.jpg

Les mer om FNs bærekraftsmål hos FN-sambandet på FN.no

Referanser

Innholdet i møteopplegget er hentet fra "Aktivitetspakke inkludering" , som ble utviklet i forbindelse med Patruljen i samfunnet 2018. Noen av aktivitetene er lånt fra Friluftsrådenes landsforbund og Rainbow Scouting Austria. http://rainbowscouting.at/cms/familientreffen/

 • Publisert: 28.05.2018
 • Forfatter: NORGES SPEIDERFORBUND
 • Patruljen i samfunnet

Del saken

 • Bever
 • Småspeider
 • Livskvalitet
 • Samfunnsengasjement
 • Vennskap
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Møteforslag
 • 60 - 90 min
 • Ute
 • Inne

Våre samarbeidspartnere

Camp Villmark
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen