Beverkoloni- og flokkmøte om rettferdighet

Temamøte om rettferdighet til bruk i beverkolonien eller flokken. Speiderne skal få lære mer om hvordan klimaendringene påvirker verden og hvorfor mange mennesker blir tvunget til å flykte på grunn av klimaendringene.
Bidrar til følgende mål
 • K-2 Utvikle hukommelsen din.
 • K-3 Utvikle din evne til observasjon og iakttagelse.
 • S-7 Bli kjent med hvordan mennesket påvirker naturen, og gjør noe for å begrense skadelig påvirkning.
 • V-1 Utvikle dine samarbeidsevner.
Forberedelser og forkunnskap

2. Kims Lek om økende havnivå

Til denne leken trengs det et teppe, og mange gjenstander som kan forestille konsekvensene av økende havnivåer. Dere trenger 2-4 av følgende:

• Frukt / grønnsak / mat
• Vannflaske / glass / kopp
• Førstehjelpsutstyr / plaster
• Lekefigur av et dyr / et blad
• En stein eller en håndfull sand
• Byggekloss / legofigur

3. Tørke (30 min)

 • En stor bøtte eller annen beholder fylt med vann (eventuelt en kran som kan stå og renne) til hvert lag. Det kan være tre til seks speidere på hvert lag.
 • Et litermål til hvert lag (eller annen beholder der dere markerer 1l-merke).
 • En spiseskje til hver speider.
Fremgangsmåte

1. Åpning (10 min)

Gjennomfør vanlig åpningsseremoni med ord for dagen og introduksjon til møtets tema.

2. Kims lek om økende havnivå (30 min)

Legg alle gjenstandene på et bord. Dekk til med et teppe eller lignende slik at speiderne ikke ser hva som ligger der. Speiderne stiller seg rundt; lederen åpner og lar speiderne få se på gjenstandene i 30 sekunder, før de dekkes til igjen. Lederen tar nå vekk noen gjenstander og lar speiderne få se igjen for å finne ut hva som mangler. Etter hvert som de finner ut hva som mangler, spør lederen hva de tror gjenstanden skal symbolisere. Forklaring til hver ressurs følger under:

 1. Frukt / grønnsak / mat symboliserer tap av landbruksarealer. Veldig mye av maten som spises i verden gror nær havet, og ofte i en type landskap som kalles delta. Hvis havnivået øker med en meter, vil 15% av all matjorda i Egypt forsvinne.
 2. Vannflaske / glass / kopp symboliserer tap av drikkevann. Dette skjer blant annet fordi drikkevannet blir blandet med saltvann, og derfor ikke kan drikkes. Rent vann er helt nødvendig for at mennesker skal overleve.
 3. Førstehjelpsutstyr / plaster symboliserer at det kan være farlig for menneskenes helse. Dette kan for eksempel være fordi kloakkanleggene oversvømmes av vann, noe som gjør at kloakken renner andre steder enn den skal, for eksempel i gater eller blandes med drikkevann.
 4. Lekefigur av et dyr / et blad symboliserer tap av økosystemer; altså at plantene og dyrene ikke får fortsette å leve slik de gjør nå. Dette kan gjøre at enkelte planter blir borte, fordi de ikke har noe sted å vokse, og at enkelte dyr ikke finner mat og dør.
 5. En stein / håndfull sand symboliserer ødelagte strender og kystlandskap. Når havnivået stiger, blir mange strender og kystlandskap oversvømt. Naturen under forsvinner eller blir ødelagt, noen ganger for alltid.
 6. Byggekloss / legofigur symboliserer oversvømte kystbyer og øyer. Når byer eller bygder blir oversvømt, tvinges menneskene som bor der til å flytte fra området sitt. Noen ganger må de flykte til andre steder i sitt eget land, mens andre ganger må de flytte til andre land. Disse menneskene kalles klimaflyktninger. Siden 2008 har over 21,5 millioner mennesker flyktet på grunn av klimaet der de bor. Det er mer enn fire ganger så mange mennesker som det bor i Norge!

Leken kan gjentas med alle kategoriene, helt til dere har vært gjennom alle. Det går også an å variere mellom å fjerne en hel kategori, eller å ta vekk noen gjenstander innenfor ulike kategorier.

3. Tørke (30 min)

Del speiderne inn i lag, med tre til seks speidere på hvert lag. Lagene får navn etter ulike land. Noen privilegerte land og andre mindre privilegerte. Er det bare to lag, blir det en av hver.

Eksempel på privilegerte land: Norge, Danmark, Island, Finland og Canada.

Eksempel på mindre privilegerte land: Etiopia, Kina, Iran, Somalia, Uganda, India, Pakistan

Målet med leken er at de skal passe på at landet sitt får nok vann. Dette gjør de ved å hente vann fra vannkildene (bøtta) og fylle i målebegeret sitt. De får kun lov til å bruke spiseskjeene til å frakte vannet, og de trenger en liter for at landet skal klare å fungere. Dette skal illustrere et lands gjennomsnittlige behov for vann, der syv desiliter går til landbruk, to desiliter til fabrikker og en desiliter til menneskene som bor der.iv

Målebegerne og bøttene plasseres med god avstand fra hverandre. NB! Det må være mulig å øke avstanden, men det gjør ikke noe om veien blir litt kronglete, for eksempel rundt et bord eller til naborommet.

Dette er en konkurranse, og det er om å gjøre å fylle opp målebegeret først, noe som gjør at hele landet (alle speiderne) må hjelpe til. Gi speiderne tid til å legge en plan om de vil, og start deretter leken.

Når speiderne har kommet cirka halvveis, stopper dere leken. Forklar at på grunn av klimaforandringer, blir noen land rammet av tørke, noe som gjør at det blir vanskeligere å få tak i vann. De trenger fremdeles like mye vann, men de må jobbe hardere for å få tak i det.

Øk deretter avstanden mellom bøttene og målebegerne til de mindre privilegerte landene, slik at det blir tydeligere vanskeligere for noen av lagene. Du kan også flytte bøttene til de privilegerte landene litt, for å vise at også land som Norge kan påvirkes av tørke. Fortsett leken frem til ett lag har vunnet eller at alle er ferdige.

Når leken er ferdig, kan det være at noen av speiderne er frustrerte over hvor urettferdig leken var. Ta dere tid til å snakke sammen om hvordan dette, og at det skal gjenspeile slik verden er i dag.

4. Avslutning (5 min)
Gjennomfør vanlig avslutningsseremoni.

Referanser

Innholdet i møteopplegget er hentet fra "Aktivitetspakke Rettferdighet", som ble utviklet i forbindelse med Patruljen i samfunnet 2018.

 • Publisert: 20.09.2018
 • Forfatter: NORGES SPEIDERFORBUND
 • Patruljen i samfunnet

Del saken

 • Bever
 • Småspeider
 • Kreativitet
 • Samfunnsengasjement
 • Vennskap
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Møteforslag
 • 60 - 90 min
 • Ute
 • Inne

Våre samarbeidspartnere

Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen