<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Beverkoloni/flokk-møte om påvirking.

Temamøte om påvirkning til bruk i beverkolonien eller flokken. Møteopplegget dekker kravene for å ta det internasjonale Tenkedagsmerket til WAGGGS.
Forberedelser og forkunnskap

​​​​​

Utstyr
 • Stor flat balje (ikke glass), fire forskjellige ting med egenskapene liten, stor, lett, tung, en stein per speider og tusj til å skrive på steinen.
 • Stort ark og skrivesaker
 • Tau/sisal (30-40m) eller kritt (hvis det er et område utendørs å tegne på)
 • A2/A1-plakat + tusjer og fargeblyanter + kamera
Fremgangsmåte

1. Åpning (10 min)

Gjennomfør en vanlig åpningsseremoni med ord for dagen og introduksjon av møtets tema.

Tema er «påvirkning» Hva vil det egentlig si å påvirke? Hvordan kan vi påvirke positivt i speideren?

Vi har sterkere påvirkningskraft enn vi ofte er klar over selv. Et enkelt smil kan gi et annet menneske en bedre dag. En invitasjon til å bli med på en tur kan gjøre at en som føler seg utenfor får bli med i fellesskapet. En god og enkel handling kan ha stor innvirkning på andres hverdag. Og handlingene våre sier ofte mer enn ord.

 

2. Ringvirkninger (20 min)

Dere trenger en stor flat balje (ikke glass) som skal fylles med vann, pluss fire forskjellige ting som hver har én av følgende egenskaper: liten, stor, lett og tung. Hver speider skal finne seg en stein, og dere trenger også en tusj til å skrive på steinen.

Hvis gruppa er stor, bør den deles inn i mindre grupper.

 1. Slipp én og én ting ned i baljen. Gruppa ser på og diskuterer hva som skjer med vannet når de forskjellige tingene treffer det. Hver av tingene vil gi ulike virkninger på vannet.

 2. Send speiderne ut for å finne en stein hver og ta med tilbake. Når alle har funnet en stein, spør du dem hva de tror den symboliserer. Led dem fram til tanken om at steinen symboliserer hver enkelt av dem, og hvordan de oppfører seg mot andre. Be dem om å skrive navnet sitt på steinen.

 3. Spør gruppa hva de tror baljen med vann symboliserer. Hjelp dem med å forstå at den kan stå for speidergruppa, klasserommet, lekeplassen, idrettslaget, familien, lokalsamfunnet eller alle andre steder der de oppholder seg sammen med andre. Diskuter hvordan handlingene våre kan påvirke andre.

 4. Be en av speiderne om å slippe sin stein forsiktig ned i vannet for å vise hvordan en person kan påvirke en annen. Du kan si: «På samme måte som denne steinen skaper ringvirkninger når den treffer vannet, kan handlingene deres også påvirke. Når dere sier god morgen til noen, kan dette skape ringer, eller bølger, av godhet som sprer seg videre til mange andre denne dagen. Personen du ønsket god morgen, kan smile og si god morgen til en annen, og slik kan det fortsette.» Snakk om hvordan snillhet og omtanke sprer seg.

 5. Be hver enkelt i gruppa om å slippe steinen sin ned i vannet, mens de kommer med et eksempel på hvordan de viser omtanke. (F.eks. viser at de er gode venner)

Denne aktiviteten viser at det blir skapt små eller store ringer i vannet når vi slipper noe ned i det – på samme måte som vi kan gjøre små eller store gode gjerninger for andre. Slike gjerninger vil også skape ringvirkninger i andres liv. De kan ha positiv virkning ved at personen får en bedre dag, eller påvirke hvordan han eller hun behandler andre.

Del gjerne gruppa inn i familier/kull som kan idémyldre om hva de kan gjøre som speidergruppe for at steinene deres skal skape større ringvirkninger i lokalsamfunnet!

 

3. Kusafiri (20 min)

Lag en plakat (bruk et stort ark) til hver gruppe, og skriv ned følgende ord fra swahili:

 • Tuungane (la oss stå sammen)
 • Tucheze (la oss danse)
 • Tufurahi (la oss være glade)
 • Tusherehekehe (la oss feire)

Introduksjon:
Kusafiri er WAGGGS’ speidersenter i Afrika. Kusafiri har ikke et fast sted, men flyttes mellom forskjellige land i Afrika. Det blir dermed et slags “reisende speidersenter”. Ordet kusafiri kommer fra språket swahili, og betyr «å reise». Nå skal vi ha det gøy med swahili!

Trinn 1
Be gruppa om å spre seg og velge én frivillig som skal være «Kusafiri» og lese opp de swahiliske ordene. Viktig for lederne: Det er ikke viktig å kjenne den nøyaktige uttalen av ordene! Denne aktiviteten handler om å sette pris på mangfold!

Bli enige om en bevegelse som passer for hvert ord. Når gruppa er klar, begynner Kusafiri å rope ut hvert ord, ett og ett. For hvert ord som Kusafiri roper opp, skal resten av gruppa gjøre den riktige bevegelsen. Hver gang noen gjør en feil, må de gå ut av gruppa. Den siste som står igjen, og dermed har klart å følge alle Kusafiris kommandoer, vinner!

For yngre speidere: Dere kan begynne med to eller tre ord først, og deretter legge til resten.

Trinn 2
Har dere medlemmer i gruppa som har et annet morsmål enn de andre? Spør om de vil lære dere ordene fra swahili på deres språk. Legg til disse ordene blant Kusafiris kommandoer, og si at gruppa må huske hvilke bevegelser som tilhører hvilket ord.

Diskuter med gruppa:

 • Hvor enkelt eller vanskelig var det å lære ordene?
 • Hvor enkelt var det å huske bevegelsene?

Forklar at forskjellige språk når det samme formålet (kommunikasjon) på ulike måter. Denne aktiviteten viser dette gjennom at det å rope «tuungane» på forskjellige språk, gir det samme resultatet.

 • Spør gruppa om de synes det var gøy å lære de nye ordene.
 • Vet noen hva mangfold betyr?

Del bilder fra Kusafiri-leken med WAGGGS og Kusafiri i sosiale medier.

@wagggs_world | @kusafiriwc | #wagggs  |  kusafiriworldcentre | #ThisIsImpact | #WTD2018 | #speiding

Mer informasjon om det reisende speidersenteret her: www.wagggs.org/kusafiri

 

4. Fang karbondioksidet! (15 min)

Dere trenger et tau eller et kritt. Lag en sirkel med tauet eller krittet. Den må være stor nok til at gruppa kan bevege seg rundt i den. Be alle om å sette seg inni den.

Spør gruppa:

 • Hva bruker de fleste biler for å skape kraften de trenger for å komme seg fra A til B? (Bensin/diesel)
 • Hva er det som slippes ut når disse bilene kjører? (Karbondioksid)

Forklar:
Bensin og diesel lages av karbonet som er fanget i olje. Mennesker over hele verden bruker fossile brennstoffer ikke bare i biler og fly, men også til oppvarming hjemme, i fabrikker, på skoler og til å lage f.eks. plast. Karbonet i oljen blir til karbondioksid, CO2. Det slipper ut i atmosfæren, som er luftlaget rundt Jorda. Trærne absorberer karbondioksid, men de klarer ikke å gjøre jobben raskt nok når vi hugger ned eller brenner store skogområder. Dermed blir det mer karbondioksid i atmosfæren. Det fanger opp varmen fra sola og bidrar til å endre klimaet på Jorda.

Fortell gruppa at sirkelen symboliserer atmosfæren, og at de er CO2-molekyler. Velg én av speiderne som skal være et tre og prøve å fange CO2-molekylene mens de beveger seg rundt i atmosfæren. Når et molekyl er fanget, blir det en del av skogen og skal prøve å fange andre CO2-molekyler. Fortsett leken til de fleste – men ikke alle – molekylene er fanget (trærne kan ikke fange opp alt karbondioksidet fra atmosfæren).

Spør gruppa:

 • Synes speiderne det er enklere å fange CO2-molekylene når det er flere trær?
 • Hvilken virkning tror de avskoging har på mengden karbondioksid i atmosfæren?

Diskuter hvilke positive handlinger og endringer de mener de kan gjøre for å redusere mengden karbondioksid som slippes ut i atmosfæren.Tenk på:

 • Hvordan reiser dere? (Kollektivt, bil, fly, tog o.l.)
 • Lar dere vannet stå å renne når dere pusser tennene, eller såper dere inn i dusjen?
 • Ønsker dere alltid dere noe nytt, selv om det gamle virker? (Mobil, klær, pc, sko m.m)
 • Tar dere ofte ny plastpose i stedet for å ha med ryggsekk eller handlenett i butikken?

 

5. Trekløverblandene (20min++)

Dere trenger en plakat eller et stort ark i A2/A1-størrelse, fargeblyanter/fargetusjer.

Lag et bilde i speidergruppa som på en kreativ og synlig måte viser at speiderne har en positiv påvirkning på samfunnet. Bildet skal inneholde:

 • Visuell framstilling av hvilke endringer speidingen bidrar til i lokalsamfunnet.
 • Dere kan framheve et spesielt element som dere legger vekt på. For eksempel å være miljøvennlig.
 • WAGGGS-logoen
 • Navnet på flokken eller kolonien (ev. kullet/familien)

Hvorfor et bilde?
Påvirkning må være noe som er varig og står igjen for ettertiden. Bildet henges derfor opp i speiderlokalet for å vise hvilke positive endringer speiding har på lokalsamfunnet.

Tilleggsoppgave
Vi ønsker at speiderne på en kreativ og synlig måte har en positiv påvirkning på samfunnet. Vi ønsker derfor at dere tar et bilde av enheten hvor dere viser fram en positiv endring dere har gjort i lokalsamfunnet eller speidergruppa.

Del bildet og teksten deres på sosiale medier med emneknaggen:
#speiding

 

6. Avslutning (5 min)
Oppsummer hva dere har gjort på møtet og gjennomfør vanlig avslutningsseremoni.

 

Beverkoloni/flokk-møtet bidrar også til å jobbe for FNs bærekraftsmål:
FNs_baerekraftsmaal_0_ikon.pngFNs_baerekraftsmaal_3-godhelse2.jpgFNs_baerekraftsmaal_13_stoppeklimaendringene.jpgFNs_baerekraftsmaal_15_livpaaland.jpgFNs_baerekraftsmaal_16_fredogrettferdighet.jpgFNs_baerekraftsmaal_17_samarbeidforanaamaalene.jpg

Møteopplegget er utviklet i forbindelse med Norges speiderforbunds satsing på Patruljen i samfunnet i 2018, som har fokus på hvordan vi kan jobbe med å nå FNs bærekraftsmål, og knytter derfor aktivitetene opp mot relevante mål. (Les mer på FN.no)

Referanser

De meste av innholdet i møteopplegget er opprinnelig hentet fra WAGGGS` tenkedagsmateriell for 2018, og er brukt i "Aktivitetspakke ansvar" i forbindelse med Patruljen i samfunnet 2018.

 • Publisert: 20.02.2018
 • Forfatter: WAGGGS (Oversatt av Eirik Ulltang Birkeland), Norges speiderforbund
 • Tenkedagen
 • Bever
 • Småspeider
 • Vår
 • Møteforslag
 • 60 - 90 min
 • Ute
 • Inne