Bildelek - En skal ut?

En diskusjonslek for å bli kjent med sentrale ord og begreper innenfor bærekraftig utvikling, og oppdage forskjeller og likheter mellom begrepene.
Bidrar til følgende mål
 • K-3 Utvikle din evne til observasjon og iakttagelse.
 • S-7 Bli kjent med hvordan mennesket påvirker naturen, og gjør noe for å begrense skadelig påvirkning.
Forberedelser og forkunnskap

Skriv ut bildene i vedlegget “En skal ut – Bærekraft” og del arkene i to, slik at det er ett sett med fire bilder per ark. Ta også med fasit.

Leken er delt opp med et sett bærekraftsoppgaver, og et sett som går mer på innoldet for hvert av FNs bærekraftsmål.

Fremgangsmåte

Hvert sett inneholder fire bilder hvorav tre hører sammen, og ett skiller seg ut. Speiderne skal plukke ut det som skiller seg ut og forklare hvorfor. Vær klar over at det like gjerne kan være det positive som det negative som skal ut. Speiderne må begrunne valgene de gjør, og i utgangspunktet kan det være andre løsninger enn dem fasiten foreslår.

Bruk de vanlige familiene/kullene, eller del enheten inn i mindre grupper, og del ut 1–2 bildesett som hver gruppe skal diskutere.

Ta en kort oppsummering i fellesskap etterpå.

Denne leken bidrar til å jobbe for FNs bærekraftsmål:
FNs_baerekraftsmaal_0_ikon.pngFNs_baerekraftsmaal_17_samarbeidforanaamaalene.jpg

Møteopplegget er utviklet i forbindelse med Norges speiderforbunds satsing på Patruljen i samfunnet i 2018, som har fokus på hvordan vi kan jobbe med å nå FNs bærekraftsmål, og knytter derfor aktivitetene opp mot relevante mål. (Les mer på FN.no)

Referanser

Leken er hentet fra FN.no/undervisning

 • Publisert: 11.04.2018
 • Forfatter: FN.NO
 • Lek og konkurranse
 • Patruljen i samfunnet

Del saken

 • Bever
 • Småspeider
 • Kreativitet
 • Samfunnsengasjement
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Aktivitet
 • 0 - 30 min
 • Ute
 • Inne

Våre samarbeidspartnere

Camp Villmark
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen