<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Byggerollespill

Et rollespill der speiderne får i oppgave å "bygge" et eget utdanningssenter for ungdom (YEP-Senter). Dette er en aktivitet til Speideraksjonen 2012, men kan justeres slik at man "bygger" andre ting.
Hvorfor

Trene på å planlegge og tenke taktisk, og utvikle samarbeidsevner. Som en del av forberedelsene til Speideraksjonen 2012, hjelper rollespillet å lære hva et YEP-Senter er og hvor mye som skal til for å bygge og drifte det.

Forberedelser og forkunnskap

YEP-senter tilbyr ungdommer i alderen 14-25 år ett-årig utdanning, kalt YEP, og gir dem basiskunnskaper inne lesing, skriving og regning, sant yrkesopplæring i yrker som snekker, frisør, skredder eller murer. Se på oversikten over ting som er nødvendige for å lage et YEP-senter med utdanningstilbud, dvs. bygningsmateriell, undervisningsmateriell, mat, lærere osv. Lag forskjellige mengder med diverse ressurser samt en mengde penger. Det skal være nok til å bygge flere YEP-sentre, men ikke så mange at alle deltakerne kan bygge hver sin. Forbered lapper med oppgavebeskrivelsen til deltakerne. Alle får den samme beskrivelsen med unntak av noen få, men de skal ikke få vite hvem som får hva. Oppgaven for vanlige deltakere lyder: Din oppgave er å bygge et eget YEP-senter ved hjelp av de ressursene du har fått utdelt eller klarer å bytte til deg eller kjøpe. Legg ved en liste over hva de trenger og hvor mye basert på oversikten fra Speideren #1-2011 (se under Fremgangsmåte). Lag også noen få alternative oppgaver – for eksempel organisert kriminalitet eller spekulanter. De kan få i oppgave å kjøpe opp en spesiell type ressurser for å skape ressursmangel eller skru opp priser. En annen mulig forvanskning av spillet er å ha myndigheter som påvirker spillet gjennom å innføre regler, forbud, prisregulering osv. Noen av deltakerne kan være lærere som kan ansettes, eventuelt kan lærere også være i form av papirlapper på samme måte som de andre ressursene.

Utstyr

Lapper med oppgavebeskrivelse til hver av deltakerne. Oversikt over hvilke ting som er nødvendige for å lage et YEP-Senter (se under Fremgangsmåte) Papirlapper eller ander effekter som symboliserer forskjellige mengder med ressurser.

Fremgangsmåte

Fortell litt om hva pengene fra Speideraksjonen 2012 skal gå til.

Del ut oppgavearkene til deltakerne med beskjed om at oppgaven de har fått skal holdes hemmelig for andre. Del ut ressursene og pengene til spilldeltakerne på en tilfeldig måte slik at noen får mye, noen lite, noen får litt av flere forskjellige ressurser, andre bare mye av én ressurs.

Deltakerne skal så prøve å utføre oppgaven de har fått på en best mulig måte, slik at de ved slutten av spillet sitter igjen med et fungerende YEP-senter. Dette er selvfølgelig ikke mulig, men noen vil klare det bedre enn andre.

Diskuter resultatene og hva som skjedde underveis. Er det noen deltakere som inntok en tydelig strategi, noen som inngikk samarbeid eller prøvde å ødelegge for de andre? Snakk gjerne også om hvilke utfordringer de tror Flyktninghjelpen møter på i sitt arbeid med å bygge YEP-sentre i Liberia.

Ressurser

Dette koster YEP-senteret i Liberia:

 • Læremateriell (skolebøker, oppstartspakker for grupper etter de har gått på skolen ett år og utstyr til barnehagen)  - 154 800,-
 • Førstehjelpsutstyr og medisin  - 11 820,-
 • Reparasjoner og vedlikehold  - 9 000,-
 • Kontorutgifter (oppkopierte hefter i de fagene de ikke har nok skolebøker)  - 21 000,-
 • Transportmidler (to biler og to motorsykler)  - 167 400,-
 • Mat til 150 studenter, 50 barnehagebarn og 22 ansatte  - 199 800,-
 • (Mye av maten dyrkes på skolens område, men de må kjøpe inn blant annet ris.)
 • Lønn til de ansatte (13 akademiske- og faglærere, tre vakter, tre kokker og tre barnepassere)  - 99 600,-
 • Eventuelt andre, uforutsette utgifter  - 6 180,-
 • Totalt for et skoleår - 669 600,-


Akademisk:

 

 • Ordbok: 200,-
 • Stiftemaskin: 20,-
 • Kalkulator: 40,-
 • Fargeblyanter: 6,50,-
 • Kritt (30 stk): 170,-

Bakeri:

 

 

 • Mel (50 kg): 215,-
 • Gjær (450 g) 25,-
 • Salt (1 kg): 6,-
 • Rosiner (425 g): 76,-


Farging av tøy:

 

 

 • Plastbøtte: 32,-
 • Kjele: 50,-
 • Teskje: 3,-
 • Stekeovn: 1 512,-
 • Kaustisk soda (50 kg): 252,-
 • Gummihansker: 13,-


Frisør:

 

 

 • Hårvoks: 32,-
 • Løshår: 38,-
 • Sakser: 63,-
 • Hårkam: 3,-

 

Referanser

Du finner en fin oversikt over dette på side 8 og 9 i fjorårets Speideren #1 – Bry deg! Den kan lastes ned elektronisk.

 • Publisert: 18.04.2012
 • Forfatter: NSF
 • Kommunikasjon
 • Samarbeid
 • Lek og konkurranse
 • Speideraksjonen
 • Stifinner
 • Vandrer
 • Rover
 • Aktivitet
 • 60 - 90 min
 • 30 - 60 min
 • Ute
 • Inne