<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Diamanten - finn på gode aktiviteter

En morsom aktivitet der småspeidere får bestemme hvilke aktiviteter flokken skal ha på kommende møter.
Hvorfor

Gi småspeiderne øvelse i demokrati og mulighet til å påvirke aktiviteter som enheten har.

Forberedelser og forkunnskap

Tenk over om det er noen gode aktiviteter dere ønsker å gjennomføre (se under). Skriv forslagene på lapper og forbered postene.

Dette kan dere foreslå:

 • Merker og andre programelementer, det vil si fordypningsmerker, Jeg er beredt, prosjekter, Utfordringen (du finner dem i Speiderbasen).
 • Ferdigheter og kunnskaper dere ønsker å utvikle. Her kan dere ta utgangspunkt i programmålene for småspeidere, for eksempel samarbeid (V-1), førstehjelp (F-12) eller nevenyttighet (K-7,8).
 • Ideer til konkrete aktiviteter, for eksempel snekre fuglekasser eller utføre eksperimenter, eller turideer som kanotur, sykkeltur osv.

Tips: Forslagene kan være basert på hovedtemaene som dere har valgt for halvåret. For eksempel kan dere ta utgangspunkt i to av programområdene Friluftsliv, Samfunnsengasjement, Vennskap, Kreativitet og Livskvalitet. (På denne måten vil dere kunne fullføre 1-2 programmerker i løpet av et halvt år.)

Utstyr
 • Lapper med forslag til hva dere skal gjøre (hengende på en snor eller teipet på et ark)
 • Poster (f. kes. A4-ark med overskrift/nummer) 
 • Tusjer eller klistremerker (stjerner, smilefjes e.l.)
 • Utskrift (se vedlegget) eller tegning av diamanten
Fremgangsmåte

Før dere legger planen for neste halvår kan en fin øvelse i medbestemmelse være å la småspeiderne få være med på å bestemme hva flokken skal gjøre. Denne aktiviteten krever at lederne har på forhånd funnet fram forslag til noen spennende merker, turer, ferdigheter og aktiviteter.

Skriv forslagene på lapper og legg dem ut på forskjellige poster. Det kan være én post for turer, en annen for ferdigheter og merker, og tredje for konkrete aktiviteter. Legg gjerne inn en åpen post der speiderne kan skrive på egne ideer.

Del speiderne inn i kull/patruljer.

Videre avstemning/valg foregår i tre runder: først i kullene på hver post, så når man har telt opp poengene, og til slutt når man prioriterer alle vinnerforslagene ved hjelp av en diamantform.

 

Runde 1: Postløype

Be kullene/patruljene stemme over forslagene på hver post. Dette kan gjøres ved å sette smilefjes på forslagene de liker. For eksempel kan de dele ut seks smilefjes på hver post. Da kan de selv velge om de vil gi alle smilefjesene til ett forslag eller fordele dem på en annen måte.

Det er utrolig viktig å sørge for at alle speiderne opplever at aktiviteten ble gjennomført på en rettferdig måte. Det bør derfor være en leder i nærheten av hver post eller at hvert kull følges av en leder gjennom hele postløypa. Lederen passer på at speiderne i kullet diskuterer seg fram til hva de vil stemme på, og at alle blir hørt. Det kan hjelpe å bli enige om felles kjøreregler på forhånd. For eksempel at man ikke bare tar hensyn til flertallets ønsker, men prøver å sørge for at alle får med minst én favorittaktivitet.

 

Runde 2: Opptelling

Tell opp smilefjesene og velg bort forslag som har fått ingen eller få smilefjes. Pass eventuelt på at det er nok forslag igjen i hver kategori.

 

Runde 3: Prioritering ved hjelp av diamanten

I siste runde skal dere oppsummere og prioritere de aktivitetene/turene/lekene speiderne har valgt/ kommet på ved hjelp av en diamantform. Sammen med speiderne kan dere legge ut aktivitetene i et diamantmønster (se bildet eller vedlagt fil) på følgende måte:

 • De tre aktivitetene speiderne liker best, legges på toppen (øverste rad),
 • 3 stykker som er nest mest populære på neste rad
 • 3-6 stykker på tredje rad
 • og til slutt de resterende aktivitetene i de nederste rutene

OBS! Fordelingen er selvfølgelig avhengig av hvor mange forslag dere sitter igjen med etter opptellingen av smilefjesene. Dere kan fordele utelukkende basert på antall smilefjes eller ta en ny prioritering. Dere kan også velge å sortere forslagene etter type: legge inn alle merkene på den ene siden av diamanten, alle aktivitets- og turforslagene på den andre og alle ferdighetene på midten.

 

Alternativ gjennomføring

Ønsker dere å holde det helt åpent, kan dere gjennomføre aktiviteten som vanlig brainstorming. Sitt i ring og bruk en ball som indikerer hvem som kan komme med forslag. Skriv forslagene ned på en lapp.

Videre kan aktiviteten gjennomføres som beskrevet ovenfor.

 

Utfordringer og erfaringer

Demokratisk er ikke lik rettferdig! Når vi prøver å lære speidere om medbestemmelse og demokrati, er det viktig at de får en god opplevelse og en følelse av at det faktisk nytter å si sin mening. Dessuten handler speiding også om vennskap og forståelse. Å kjøre hard på at flertallet bestemmer er ikke den beste måten å gjennomføre denne aktiviteten på, selv om det er demokrati i sin reneste form. I samfunnet har flertallet ikke bare rett til å bestemme, men også et ansvar for å ivareta mindretallets ønsker og behov. Dette kan være en fin refleksjon før, underveis eller etter aktiviteten.

 • Publisert: 19.04.2024
 • Forfatter: NSF
 • Småspeider
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Aktivitet
 • 30 - 60 min
 • Ute
 • Inne