<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Dovett

Bruk av toalettet som avfallsbøtte er en kilde til marin forsøpling. En aktivitet som gjør speidere bevisst på det gjennom leker og kreative oppgaver.
Hvorfor

For å øke bevisstheten rundt hva som skal i do og ikke - som et tiltak mot marin forsøpling.

Bidrar til følgende mål
 • S-7Bli kjent med hvordan mennesket påvirker naturen, og gjør noe for å begrense skadelig påvirkning.
Forberedelser og forkunnskap

Mange barn synes at alt som handler om tiss og bæsj er gøy. Men det ligger også et stort alvor bak disse aktivitetene, noe som er viktig at de forstår etter at møtet er ferdig. Tilpass aktiviteten til speidernes modenhetsgrad og kunnskapsnivå. La dem komme med forslag og komme fram til riktig svar i fellesskap.

Det kan være lurt for lederne å sette seg inn i problematikken på forhånd, for å være i stand til å svare på eventuelle spørsmål fra speiderne. Dette kan du lære mer om her: https://sortere.no/baredritei

Utstyr
 • Plakater
 • Tusjer
 • Plakat som viser hva som skal og ikke skal i do
 • Utskrifter/bilder av ting som ikke skal i do og ting som skal i do
 • Terninger
Fremgangsmåte

Åpning (10 min)
Start med åpningsrutinen dere vanligvis bruker, eller se et eksempel her: Det store hylet (flokk) eller Åpningsseremoni (bever)

Oppgave - Hva skal ikke i do?

Del opp speiderne i kull/patruljer eller mindre grupper. Be speiderne om å tegne opp eksempler på ting som ikke skal kastes i do på en plakat, og det som skal i do på en annen plakat. Se oversikten.
 

Kort samtale om temaet

Samle speiderne og snakk om det de har tegnet:

 • Hvorfor har de tegnet det de har gjort?
 • Hvor blir det av det man kaster i do? Kan man kaste hva man vil? Hvorfor ikke?
 • Hva er riktig? Hva er det som faktisk skal i do?(Det er kun tiss, bæsj og toalettpapir som skal i do, ingenting annet!)
   

Se korte videosnutter:

https://holdnorgerent.no/baredritei
 

Lek - Stafett

Kullene/patruljene må stå samlet på en rekke. Legg ut et visst antall laminerte utskrifter/bilder av ting som ikke skal i do og ting som skal i do med bildesiden ned, 10 meter fra der dere står. Det må være nok bilder til at alle kullene/patruljene kan få tak i hver sin, bæsj, tiss og toalettpapir.

En og en fra hvert kull/patrulje skal nå løpe bort til bildene og kaste en terning. Dersom de slår 4 eller 6, kan de snu et av bildene. Trekker de et bilde av bæsj, tiss eller toalettpapir, kan de løpe tilbake og neste speider skal prøve seg. Dersom speideren trekker et annet bilde, for eksempel tampong, leke, hår, eller andre ting, må speideren legge tegningen ned igjen med bilde ned der det lå og kaste terningen på nytt. Det laget som raskest får samlet inn bilder av tiss, bæsj og toalettpapir, vinner.
 

Lek - Dodraugen kommer (en versjon av haien kommer)

Speiderne, med unntak av noen få, bli delt inn tre grupper. Hver gruppe får et navn: "Toalettpapir", "Bæsj", "Tiss". Speiderne som ikke er fordelt på disse gruppene, skal fange de andre, og de heter "Dodraugen".

Alle stiller seg opp slik som i leken "Haien kommer". I midten er det ikke hav, men en do. Lederen roper ut hvem som skal ut og svømme i doen, og da må de ut i midten og løpe rundt og rundt. Da roper lederen: "Dodraugen kommer". De som blir tatt, blir også dodraugen. Leken avsluttes når det ikke er flere igjen å fange.
 

Avslutning (10 min)
Avslutt med avslutningsseremonien dere vanligvis bruker, eller se et eksempel her: Det store hylet (flokk) eller Avslutningsseremoni (bever)

Mer å gjøre?

 • Publisert: 30.11.2022
 • Forfatter: NSF
 • Lek og konkurranse
 • Natur og miljø
 • Bever
 • Småspeider
 • Samfunnsengasjement
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Aktivitet
 • 30 - 60 min
 • 0 - 30 min
 • Ute
 • Inne

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Flyktninghjelpen logo
LNU logo
Norsk friluftsliv
Stena Recycling
Tufte Wear