<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Du er et forbilde

Hvordan kan du være et godt forbilde?
Hvorfor

Hensikten med denne aktiviteten er å gi medlemmene i førerpatruljen forståelse for at de er forbilder for andre, og bevisstgjøre dem på hvordan de kan være gode forbilder.

Utstyr

Forbildekort i A4 - med plass til bilde og tekst (vedlegg)

Fremgangsmåte

Snakk først om hva et forbilde er. Førerpatruljen er en opplæringsarena for peffer og asser. Troppslederen (lederne) er et forbilde for peffene og assene, både i måten man planlegger og gjennomfører speidermøter på, og i måten man er på som leder og menneske. Det samme gjelder i patruljen, hvor peffen og assen er forbilder for de andre speiderne. Diskuter:

• På hvilken måte er vi forbilder for de andre i patruljen/troppen?
• Kan man være et dårlig forbilde på noen områder? Hvordan unngår man det?
• Hvor bevisst er du på at du er et forbilde for andre (på speideren, men gjerne også på skolen eller hjemme)?

Alle får utdelt et forbildekort. Oppgaven er å fylle ut det kortet med noen ting du ser opp til eller setter pris på hos en annen i førerpatruljen. For at ingen skal bli utelatt, kan dere bestemme at alle sier noe om den samme personen som de tegnet under isbryteren. Da kan de også gjenbruke portrettene de har laget, ved å klippe dem ut og lime dem på forbildekortene.

På kortene skal man skrive:

• Navn på forbildet
• Noe konkret man ser opp til eller ønsker å lære av vedkommende

Denne øvelsen forutsetter selvfølgelig at alle i førerpatruljen kjenner hverandre og klarer å beskrive noen positive egenskaper hos hverandre. Det hjelper selvfølgelig hvis dere først har gjennomført aktiviteten Personlig CV. Hvis dere derimot ikke føler at dere kjenner hverandre godt nok ennå, er det mulig å gjennomføre denne øvelsen på en annen måte.

(Alternativ gjennomføring: Istedenfor å bruke hverandre som forbilder, kan dere finne forbilder utenfor førerpatruljen. Det bør være en lederskikkelse som motiverer og inspirerer deg, noen du synes er rett og slett en god leder, enten i speideren eller utenfor.)

Avslutt med å henge opp forbildekortene på veggen under overskriften Vår førerpatrulje. Les hva som står på dem. Si til speiderne at dere er stolte av å ha så mange gode forbilder i førerpatruljen, og at det er viktig at de husker at også i patruljen har alle noen styrker de kan bidra med.

Utstilling med forbilder - illustrasjon.jpg

 • Publisert: 30.11.2018
 • Forfatter: NSF
 • Trygge møter
 • Verdier
 • Stifinner
 • Vandrer
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Aktivitet
 • 0 - 30 min
 • Inne