En banans reise

Lek som bidrar til å skape forståelse for hvordan matindustrien fungerer, og hvordan mange mennesker blir utnyttet gjennom den.
Hvorfor

For å skape forståelse for hvordan matindustrien fungerer, og hvordan mange mennesker blir utnyttet gjennom den.

Bidrar til følgende mål
 • S-9 Bli kjent med hvor og hvordan ulike produkter er produsert, og la dette få konsekvenser for hvilke produkter du velger.
 • V-7 Utvikle evne til empati og solidaritet.
Forberedelser og forkunnskap

Forbered de fem beskrivelsene av rollene

 • plantasjearbeider
 • plantasjeeier
 • transportør
 • importør
 • butikkeier
Fremgangsmåte

Del speiderne inn i fem grupper, og gi hver gruppe en rolle for hver av de ulike jobbene i bananens reise fra plantasje til fruktskål.

En banan koster 100 kroner (dere kan også finne på en egen valuta). Be hver gruppe om å bestemme hvor mye de burde få betalt, og ta en felles gjennomgang der hver gruppe forteller hvor mye de synes de skal få og hvorfor.

Som oftest blir summen høyere enn 100 kroner, og da må gruppene forhandle om hvordan de skal fordele pengene. Når gruppene har blitt enige, er det på tide å avsløre hvordan fordelingen er i virkeligheten. For en banan produsert og importert fra Latin-Amerika er det som følger:

 • Plantasjearbeider: 3 kr.
 • Plantasjeeier: 17 kr.
 • Transportør: 13 kr.
 • Butikk: 43 kr.
 • Importør: 24 kr.

Refleksjonsspørsmål

 • Var det et stort sprik mellom deres forslag og den virkelige verden?
 • Hvorfor tror dere pengene er fordelt på denne måten?
 • Hvem har makten, og hvorfor?
 • Hva kan man gjøre for å forbedre situasjonen?
 • Synes dere det ville vært greit å betale mer for bananer?

 

Beskrivelse av rollene

Plantasjearbeider

 • Jobber 12-14 timer hver dag med fysisk tungt arbeid i varmen.
 • Du må velge ut de beste bananene.
 • Du jobber under veldig krevende forhold, og utsettes ofte for kjemikalier og plantegift. som kan føre til helseproblemer og andre sykdommer senere i livet.
 • Plantegift blir også sprayet fra fly og kan regne over huset ditt eller den skolen der barna dine går.
 • Du blir truet med at du vil miste jobben hvis du organiserer deg i en fagforening.

Plantasjeeier

 • Du må betale for dyre plantegifter og for bensin til flyene som brukes til å spre det.
 • Du betaler for arbeid, maskiner, advokater og avfallshåndtering.
 • De fleste europeiske land stiller krav til kvalitet. Kjøperne vil ha perfekt frukt, som ser fin ut og smaker godt. Hvis noen av bananene dine ikke møter disse kravene, må de kastes, og du mister penger.
 • Det er alltid risikabelt, og er veldig sårbart som følge av for eksempel vær- og klimaforhold.
 • Du investerer dine egne penger.

Transportør

 • Store lasteskip er veldig dyre å kjøpe, drifte og vedlikeholde.
 • De bruker mye drivstoff, og du må sørge for forsikring og havneavgifter.
 • Det er også utfordrende å oppbevare bananene kjølig under transport.

Importør

 • Du har ansvar for å transportere frukten fra havnen til et lager der de skal ligge til modning, før de fraktes videre til butikkene.
 • Du må kunne love butikkene at du vil skaffe dem et bestemt antall bananer hver uke.
 • Du må sørge for at du har nødvendige godkjenninger for å kunne importere maten lovlig.
 • Du har mange ansatte som skal ha sin lønn.

Butikkeier

 • Du må betale for et attraktivt lokale, innredning i butikken, oppbevaring av bananene og de generelle driftskostnadene (strøm, datasystemer, vann m.m.).
 • Du har mange ansatte som skal ha sin lønn.
 • Du må følge med på konkurransen i markedet, og sørge for at pris og kvalitet er bedre enn de andre aktørene.
 • Du må bruke penger på reklame og markedsføring, slik at folk kommer til deg for å kjøpe bananene.
Referanser

Aktiviteten er basert på Banana Split Game av www.cafod.org.uk , og brukt i "Aktivitetspakke Rettferdighet" i forbindelse med Patruljen i samfunnet 2018.

Foto: Pixabay

 • Publisert: 21.09.2018
 • Forfatter: NORGES SPEIDERFORBUND
 • Patruljen i samfunnet
 • Lek og konkurranse

Del saken

 • Stifinner
 • Vandrer
 • Rover
 • Samfunnsengasjement
 • Vennskap
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Aktivitet
 • 30 - 60 min
 • 0 - 30 min
 • Ute
 • Inne

Våre samarbeidspartnere

Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen