<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Evaluering - Ta tempen

Evaluer møtet, dagen, turen eller en annen speideraktivitet. Her finner du ulike måter å ta tempen på hvordan speiderne har hatt det.
Fremgangsmåte

Enkel evaluering

En evaluering trenger ikke gjøres vanskelig. Hvordan du velger å gjøre det kommer an på hva du skal evaluere og hvor mye tid dere har. Ofte holder det med å spørre speiderne om de kan komme med:

  • tre positive ting og
  • en utfordring (noe som vi kunne gjort bedre til neste gang).

 

Evaluering av prosjekter

Dersom dere har gjennomført et prosjekt over litt lenger tid, vil det være naturlig å bruke litt mer tid og gjerne spørsmålene fra prosjektmetoden

  • Hva har vi egentlig gjort?
  • Hva har vi lært?
  • Nådde vi målene våre?
  • Kunne vi gjort noe annerledes?
  • Hva gjør vi nå?

Uansett hva og hvordan dere skal evaluere bør fokuset være positivt, selv om dere snakker om noe som ikke gikk slik dere hadde tenkt. Dersom det kommer opp noen ting som kunne blitt bedre, hør med speiderne om hva som kunne vært gjort annerledes slik at vi kan gjøre det bedre til neste gang. 

 

Andre praktiske måter å evaluere på i patruljer.

Skriv ut en av disse arkene og reflekter sammen i patruljer:

 

Referanser

Foto: Viktor Daviknes

  • Publisert: 10.04.2024
  • Forfatter: Norges speiderforbund

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Flyktninghjelpen logo
LNU logo
Norsk friluftsliv
Stena Recycling
Tufte Wear