Fang karbondioksidet!

Lek som viser hvorfor trær er viktige for en bærekraftig utvikling. Speiderne har roller som karbonpartikler og trær, og trærne skal prøve å fange karbonpartiklene.
Bidrar til følgende mål
 • K-1 Utvikle dine sanser, motorikk og koordinasjonsevne.
 • S-7 Bli kjent med hvordan mennesket påvirker naturen, og gjør noe for å begrense skadelig påvirkning.
Forberedelser og forkunnskap

Dere trenger et tau eller et kritt. Lag en sirkel med tauet eller krittet. Den må være stor nok til at enheten kan bevege seg rundt i den. Be alle om å sette seg i sirkelen.

Fremgangsmåte

Spør:

 • Hva bruker de fleste biler for å skape kraften de trenger for å komme seg fra A til B? (Bensin/diesel)

 • Hva er det som slippes ut når disse bilene kjører? (Karbondioksid)

Forklar
Bensin og diesel lages av karbonet som er fanget i olje. Mennesker over hele verden bruker fossile brennstoffer ikke bare i biler og fly, men også til oppvarming hjemme, i fabrikker, på skoler og til å lage f.eks. plast. Karbonet i oljen blir til karbondioksid, CO2. Det slipper ut i atmosfæren, som er luftlaget rundt Jorda. Trærne absorberer karbondioksid, men de klarer ikke å gjøre jobben raskt nok når vi hugger ned eller brenner store skogområder. Dermed blir det mer karbondioksid i atmosfæren. Det fanger opp varmen fra sola og bidrar til å endre klimaet på Jorda.

Fortell gruppa at sirkelen symboliserer atmosfæren, og at de er CO2-molekyler. Velg én av speiderne som skal være et tre og prøve å fange CO2-molekylene mens de beveger seg rundt i atmosfæren. Når et molekyl er fanget, blir det en del av skogen og skal prøve å fange andre CO2-molekyler. Fortsett leken til de fleste – men ikke alle – molekylene er fanget (trærne kan ikke fange opp alt karbondioksidet fra atmosfæren).

Spør speiderne:

 • Synes speiderne det er enklere å fange CO2-molekylene når det er flere trær?

 • Hvilken virkning tror de avskoging har på mengden karbondioksid i atmosfæren?

Diskuter hvilke positive handlinger og endringer de mener de kan gjøre for å redusere mengden karbondioksid som slippes ut i atmosfæren.

Tenk på:

 • Hvordan reiser dere? (Kollektivt, bil, fly, tog o.l.)

 • Lar dere vannet stå å renne når dere pusser tennene, eller såper dere inn i dusjen?

 • Ønsker dere alltid dere noe nytt, selv om det gamle virker? (Mobil, klær, pc, sko m.m)

 • Tar dere ofte ny plastpose i stedet for å ha med ryggsekk eller handlenett i butikken?

Denne aktiviteten bidrar også til å jobbe for FNs bærekraftsmål

FNs_baerekraftsmaal_0_ikon.pngFNs_baerekraftsmaal_13_stoppeklimaendringene.jpgFNs_baerekraftsmaal_15_livpaaland.jpgFNs_baerekraftsmaal_17_samarbeidforanaamaalene.jpg

Aktiviteten er utviklet i forbindelse med Norges speiderforbunds satsing på Patruljen i samfunnet i 2018, som har mye fokus på hvordan vi kan jobbe med å nå FNs bærekraftsmål, og knytter derfor aktivitetene opp mot relevante mål. (Les mer på FN.no)

Referanser

Leken er opprinnelig hentet fra WAGGGS` tenkedagsmateriell for 2018, og er brukt i "Aktivitetspakke ansvar" i forbindelse med Patruljen i samfunnet 2018.

 • Publisert: 19.02.2018
 • Forfatter: WAGGGS (Oversatt av Eirik Ulltang Birkeland)
 • Lek og konkurranse

Del saken

 • Bever
 • Småspeider
 • Stifinner
 • Vandrer
 • Rover
 • Kreativitet
 • Samfunnsengasjement
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Aktivitet
 • 0 - 30 min
 • Ute
 • Inne

Våre samarbeidspartnere

Camp Villmark
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen