Meny

Førerpatruljemøte om inkludering

Forberede førerpatruljen på troppsmøtet om inkludering, og la førerpatruljen velge ut hvilke aktiviteter og fokus de ønsker å ha på troppsmøtet.
Bidrar til følgende mål
 • L-1 Utvikle forståelse for speidingens verdigrunnlag og viktige særtrekk ved egen organisasjon.
 • S-2 Utvikle evnen til å tenke kritisk, gjøre deg opp egne meninger og ytre dem i ulike fora.
 • V-9 Opplev, og bidra til, godt samhold i enheten.
Fremgangsmåte

1. Åpning (10 min)

Gjennomfør førerpatruljens vanlige åpningsseremoni. Dere kan i tillegg bruke følgende sitat:

“Ikke alle menneskers liv er hva de gjør det til. Noen menneskers liv er hva andre mennesker gjør det til.”

 

2. Ta tempen "Inkludering" (20 min)

Speiderne skal ta stilling til en rekke påstander, og bokstavelig talt plassere seg langs et tenkt termometer hvor varmt står for enig og kaldt er uenig. Troppslederen kommer med påstander som hver enkelt tar stilling til. De som er enige, går til den ene siden, og de som er uenige, til motsatt side, ev. står midt imellom hvis noen er usikre. Underveis snakker man om hvorfor alle står der de står.

Ta stilling til følgende påstander: (velg blant påstandene)

 • Muslimer kan ikke være med i speideren
 • Psykisk utviklingshemmede skaper et utrygt miljø for de andre speiderne i troppen.
 • Å ha en funksjonshemmet speider i patruljen reduserer sjansen vår til å vinne kretskonkurransen.
 • Du går alltid raskt forbi tiggere på gata.
 • En rullestolbruker kan ikke være med på leir - det blir for mye jobb.
 • Døve barn kan aldri integreres 100 % i en vanlig speidergruppe.
 • Funksjonshemmede er altfor ressurskrevende til at de kan være patruljeførere, det ville ikke vært aktuelt i min gruppe å la en funksjonshemmet få være peff.
 • Barn med foreldre som ikke snakker norsk passer ikke inn i speideren, fordi det gjør det vanskelig for oss peffer å snakke med foreldrene.
 • Funksjonshemmede speidere bør plasseres i egne grupper.
 • Integrering av innvandrere i speideren er håpløst.
 • Lesbiske/homofile speidere må ha egne telt på leir.
 • Det er viktig å skjerme barn mot det som er trist; å beskytte dem mot funksjonshemmede.
 • En rullestolbruker kan ikke sove i telt.
 • Alle funksjonshemmede trenger oppfølging med egne ledere.
 • De som ikke har råd til speiderskjerf og turutstyr, kan ikke være med i speideren.

Snakk sammen

Diskuter de ulike påstandene og speidernes meninger i førerpatruljen. Er det noen påstander der patruljeførerne var veldig uenige? Hvorfor stilte patruljeførerne seg opp der de gjorde? Bruk diskusjonen som et utgangspunkt for en samtale om hvorfor og hvordan vi kan tilrettelegge for at alle skal få være med i speideren.

 

3. Forberedelse av troppsmøte inkludering (60min ++)

Troppsmøtet om inkludering har to ulike møteforslag; ett om toleranse og ett om regnbuespeiding (LHBT-tematikk). LHBT er en forkortelse brukt som samlebetegnelse for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Patruljeførerne må derfor bli enige om hvilket fokus de vil ha på troppsmøtet.

Patruljeførerne tester ut en aktivitet (eller deler av den) fra hvert av møteforslagene. Diskuter og reflekter sammen med patruljeførerne hva forskjellen på de ulike møteforslagene innebærer. Aktuelle punkter til diskusjon/refleksjon:

 • Hvordan opplever patruljeførerne forskjellen på de to aktivitetene?
 • Hva tror patruljeførerne er formålet med de to møteforslagene?
 • Er møteforslagene og temaene viktige i speideren? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Førerpatruljen må deretter bli enige om hvilket av temaene de vil bruke på troppsmøtet. Her kan metoder som avstemming, verdibarometer o.l. brukes.

Deretter gjennomgås møteforslaget som velges, slik at førerpatruljen får forberedt aktivitetene til møtet. Hvis førerpatruljen har noen idéer til gjennomføring av de ulike aktivitetene, eller har forslag til andre aktiviteter knyttet til temaet, er det også mulig å bruke disse.

 

4. Avslutning (5 min)

Gjennomfør vanlig avslutningsseremoni.

 

Dette møtet bidrar også til å jobbe for FNs bærekraftsmål:
FNs_baerekraftsmaal_0_ikon.pngFNs_baerekraftsmaal_10-mindreulikhet.jpgFNs_baerekraftsmaal_16_fredogrettferdighet.jpg

Les mer om FNs bærekraftsmål hos FN-sambandet på FN.no

Referanser

Innholdet i møteopplegget er hentet fra "Aktivitetspakke inkludering" , som ble utviklet i forbindelse med Patruljen i samfunnet 2018.

 • Publisert: 28.05.2018
 • Forfatter: NORGES SPEIDERFORBUND
 • Patruljen i samfunnet
 • Førerpatrulje

Del saken

 • Stifinner
 • Vandrer
 • Livskvalitet
 • Samfunnsengasjement
 • Vennskap
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Møteforslag
 • 60 - 90 min
 • Ute
 • Inne

Våre samarbeidspartnere

Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen