Førstehjelp

Fordypningsmerke for rovere "Førstehjelp"
Hvorfor

Øke egen kunnskap og ferdigheter innen førstehjelp og formidle disse til andre.

Bidrar til følgende mål
 • F-11 Tilegne deg kunnskap og erfaring innen forebygging av skader og ulykker.
 • F-12 Utvikle og vedlikeholde ferdigheter innen førstehjelp og håndtering av ulykker og skader.
Fremgangsmåte

Obligatorisk

 1. Gjennomfør et førstehjelpskurs av ca. 20 timers varighet.

Velg to av disse oppgavene

 • Vær markør på en førstehjelpsøvelse som foregår i nærmiljøet.
 • Arranger en førstehjelpsøvelse i roverlaget, eller for førerpatruljen.
 • Delta på kurs i idrettsskader.
 • Lag en utendørs "førstehjelpsløype" med mer enn seks stasjoner.
 • Arranger en tematur om frostskader vinterstid.

To selvvalgte oppgaver

 1. ___________________________

   
 2. ___________________________

Tips
Førstehjelpskurs og -øvelser arrangeres av blant andre Røde Kors Hjelpekorps, Norsk Folkehjelp, Norsk Luftambulanse, Rovernes beredskapsgrupper, Brannvesenet og Sivilforsvaret. Roverlaget kan kanskje få tak i en førstehjelpsinstruktør til å holde kurs spesielt for laget.

Nyttig link
Norsk Førstehjelpsråd

 • Publisert: 13.06.2008
 • Forfatter: NSF
 • Førstehjelp

Del saken

 • Rover
 • Friluftsliv
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Fordypningsmerke
 • 90 min +++
 • Ute
 • Inne

Våre samarbeidspartnere

Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen