<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Førstestyrmann

Sjøspeidermerke "Førstestyrmann " - speidermerke.
Hvorfor

Tilegne seg kunnskap og ferdigheter knyttet til seiling.

Fremgangsmåte
 1. Tilfredsstill kravene til Annenstyrmannmerket.
 2. Vær med som annenstyrmann i båter som brukes i speiderarbeidet i minst en sommersesong. Ha ansvar for navigeringen på minst fem overnattingsturer i løpet av denne tiden. Ha deltatt i alle arbeidene ombord som en skipper bør kunne.
 3. Vis at du vet hva alle karttegn på et vanlig sjøkart betyr. Ha godt kjennskap til hvordan skipsleder merkes med faste og flytende sjømerker, og hvordan dybden i en led merkes på kartet. Vis at du kjenner betydningen av bestikkhold i kartet.
 4. Vis at du kjenner til misvisning og deviasjon. Finn retninger ved hjelp av et kompass, og bruk sjøkart sammen med kompasset. Ta ut en kurs og rett den for misvisning og deviasjon, og vis at du kan styre denne kursen. Bestem deviasjonens størrelse på forskjellige kurser ved å styre i overettlinjer. Bestem posisjonen ved krysspeiling etter heimingsmetoden.
 5. Vis at du kjenner de forskjellige detaljer som er avmerket i sjøkartet for fyr, lykter sektorer og lysbøyer og at du kan bruke disse under nattseilas.
 6. Gjør rede for bestemmelsene om lanterneføring for maskindrevne fartøyer, seilfartøyer og småbåter. Legg vekt på at du har god kjennskap til synlighet, lysvinkler og plassering av lanterner om bord i båter med lengde under 20 meter. Lær om bruk av lanterner og ankerkule for fartøyer til ankers.
 7. Gjøre rede for manøvrerings- og tåkesignaler. Vis at du kan kjenner forholdsreglene ved seilas i tåke.
 8. Vis at du kjenner de viktigste bestemmelsene som gjelder for lystbåter i lover og forskrifter. Lær om straffe- og erstatningsansvar ved bruk av båt, og finn ut hvilke forsikringer det kan være aktuelt å tegne.

Du må ha Førstestyrmannsmerket for å få sertifikat som fører av speiderbåt i innaskjærs farvann.

Alderskrav
Mindre båter 15 år
Større båter 18 år

Last ned:

 • Publisert: 16.06.2008
 • Forfatter: NSF
 • Vann
 • Sjøspeiding
 • Vandrer
 • Rover
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Fordypningsmerke
 • 90 min +++
 • Ute
 • Inne