Meny

Fredslysbudskapet

Hvert år blir Fredslyset fra Betlehem spredt rundt om i verden som en påminnelse om samholdet mellom mennesker og et uttrykk for bønner, drømmer og ønsker om fred på jorden. Et fredsbudskap blir skrevet for å utdype hva dette betyr. Speidere i alle aldre kan bidra med forslag til hva budskapet skal være. Møteforslag for alle enheter er laget av St. Georgs Gildene i Norge.
Hvorfor

Robert Baden-Powell grunnla speideren som en fredsbevegelse. Speidere skulle være venner på tvers av grensene. Han mente at når speidere i ulike land fikk innflytelse og mulighet for medbestemmelse, ville de ikke føre krig mot hverandre. Speiderloven sier: «En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker».

Hvert år blir Fredslyset fra Betlehem spredt rundt om i verden som en påminnelse om samholdet mellom mennesker og et uttrykk for bønner, drømmer og ønsker om fred på jorden. Hvert år blir også et fredsbudskap skrevet for å utdype hva dette betyr.

Bidrar til følgende mål
 • L-1 Utvikle forståelse for speidingens verdigrunnlag og viktige særtrekk ved egen organisasjon.
 • S-12 Utvikle forståelse for hvordan likheter og forskjeller påvirker samfunnet.
 • V-12 Arbeid for likeverd og forståelse mellom mennesker.
Forberedelser og forkunnskap

Dere trenger

 • stearinlys og fyrstikker
 • tavle og kritt / flipover og tusjer
 • skrivesaker og papir til alle

Les om fredslyset på www.fredslyset.no og på www.facebook.com/fredslyset/.

 • Skriv ut vedleggene til oppgavene og sangteksten.
 • Tenk gjennom tema for diskusjonsoppgaver.
 • Heng ut poster.
Fremgangsmåte

I forbindelse med åpning av møtet; tenn et lys og syng Fredslyssangen (du finner teksten her. Melodi: Nå tennes tusen julelys).

Aktivitet 1: Rundløype (30 min)
Post 1: Fred (vedlegg 1)

 • Hva er fred?
 • Her skal hver enkelt speider skrive ned seks ord som han eller hun forbinder med fred og ta det med videre til senere bruk.

Post 2: Ufred (vedlegg 2)

 • Hva er ufred?
 • Her skal hver enkelt speider skrive ned seks ord som den enkelte forbinder med ufred og ta det med videre til senere bruk.

Post 3: Speiderloven (vedlegg 3)

 • §10: En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker.
 • Hva betyr dette for den enkelte speider? - Og hvordan kan speideren bruke dette i hverdagen sin?

Gjennomgang av rundløypa
Speiderne skriver opp på tavle/flippover først sine fredsord og deretter sine ufredsord. Snakk om likheter og ulikheter:

 • Hva er vi enige om, og hvorfor?
 • Hvor stor variasjon er det? Er det feil å være uenig?
 • Hva kan være enkelt speider gjøre for fred i hverdagen?

-- Valgfritt emne -- Lokal konflikt (10 min)
Finnes det en pågående konflikt i lokalmiljøet? Hvilke argumenter har kommet frem og hva har gjort at dette har blitt en konflikt?

Aktivitet 2: Skriv et fredslysbudskap (30 min)
Hver speider skriver noen setninger om fred. Ta utgangspunkt i din egen definisjon av fred, diskusjonen om fred i hverdagen, speiderloven og egne erfaringer.

Patruljen eller enheten skriver et felles budskap på bakgrunn av det de hver for seg har kommet opp med.

Dere kan dele fredslysbudskapet på www.facebook.com/fredslyset/ og ved å sende det til post@sggn.no.

På denne måten kan stemmen deres bli hørt, og dere kan bidra til arbeidet for fred og forståelse mellom mennesker. Hvis en speider ønsker å skrive og sende inn et eget budskap, er dette selvfølgelig mulig.

Fredsbudskapet må bestå av minst 3-4 setninger, helst med henvisning til selve fredslyset. Hvis en patrulje eller enhet sender inn et felles budskap, må man oppgi navn på alle speiderne som har bidratt. Da vil alle få et fredslysmerke helt gratis! Send budskapet til post@sggn. Husk å oppgi postadressen som merkene skal sendes til.

Ett av budskapene som blir sendt inn vil bli brukt som årets fredslysbudskap.

Samarbeidsleker:

Hender og føtter
En lek der man kan øve seg på både balanse og samarbeid, ved å lage en menneskeskulptur med begrenset antall hender og føtter i bakken.

Først skal det velges en leder, dette er personen som skal gi de andre "oppgaven". De andre stiller seg opp på en rekke. Lederen bestemmer hvor mange hender og føtter som skal være nedi bakken. Her må alle være kreative, og kanskje noen må holde en annen person mellom seg, eller eventuelt ha en person på skuldrene.

Hvis gruppa greier den første oppgaven, kan lederen lage en ny utfordring som gjerne kan være vanskeligere. Det er viktig å tilpasse vanskelighetsgraden blant annet til antall personer i gruppa, slik at det ikke blir for vanskelig (hvis man for eksempel er fire personer, bør ikke oppgaven være at bare én fot skal være i bakken)

Bytt gjerne på å være leder, slik at alle får prøvd det.

En annen vri på leken, kan være at man har to lag med like mange personer og det er om å gjøre å finne en løsning på oppgaven som lederen gir, raskest mulig.

Froskene i dammen
Klipp til noen store ark slik at de ser ut som blader. Legg dem utover gulvet, hvor de skal forestille en klynge med vannliljeblader.

Speiderne skal leke at de er frosker som svømmer rundt bladene. Spill gjerne av musikk mens froskene svømmer, og når musikken stopper skal froskene prøve å samle seg på toppen av «vannliljebladene». Fjern ett og ett vannliljeblad etter hvert for å gjøre det mer utfordrende. Leken avsluttes når det ikke er plass til alle froskene på vannliljebladene.

Tømmerstokkleken
Hvorfor: Illustrere at hvis man jobber sammen i en patrulje er det lettere å få til ting, uten å ødelegge for hverandre.

Speiderne stiller seg opp på to linjer med ansiktene mot hverandre, og lager en «gullstol». Dette er tømmerrennen.

En speider skal være tømmerstokk, og legger seg i rennen og prøver å spenne musklene slik at det er enkelt å sende «tømmerstokken» gjennom rennen. Speiderne som står i «tømmerrennen» lager sirkelbevegelser med armene, og skyver dermed «tømmerstokken» nedover. Når speideren har kommet seg gjennom tømmerrennen, stiller vedkommende seg i enden og blir med på å ta imot den neste – fortsett til alle speiderne har vært gjennom.

Folk mot folk
Speiderne stiller seg opp på to linjer med ansiktene mot hverandre slik at de utgjør par. En speider står alene i enden og skal lede leken.
Når lederen roper en kommando, må parene gjøre som de blir bedt om. For eksempel: Tå mot tå, kne mot kne, albue mot fot osv. Når det ropes "folk mot folk", må alle bytte par, og da er lederen også med. Den som ikke finner seg en ny partner, blir neste leder. Du kan ikke ha samme partner flere ganger.

Referanser

Innholdet i møteopplegget er hentet fra "Aktivitetspakke Rettferdighet", som ble utviklet i forbindelse med Patruljen i samfunnet 2018.

 • Publisert: 21.09.2018
 • Forfatter: St. Georgs Gildene i Norge
 • Patruljen i samfunnet

Del saken

 • Bever
 • Småspeider
 • Stifinner
 • Vandrer
 • Rover
 • Livskvalitet
 • Samfunnsengasjement
 • Vennskap
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Aktivitet
 • Møteforslag
 • 60 - 90 min
 • Inne

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv