<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Frø og planter

Møte hvor man studerer frø.
Hvorfor

Få turerfaring fra høsten, studere naturen og lære om frø og planter.

Bidrar til følgende mål
 • K-3Utvikle din evne til observasjon og iakttagelse.
 • S-6Tilegne deg naturkunnskap.
Forberedelser og forkunnskap

Noe forkunnskap om frø og planter er en fordel.

Utstyr
 • Noe å legge frøene på når man skal studere dem
 • Pappbeger og bomull til å plante frø i
 • Evt. noe å lage dekorasjoner av/på
 • Tomme fyrstikkesker
 • Eventuelt litteratur om frø og planter
Fremgangsmåte

Åpning

Begynn med en vanlig åpningsseremoni. Fortell om møtets tema og at det å så et frø har også en overført betydning.


Sang

Syng det første verset i sangen "Så det gode" (du finner den på YouTube og Spotify fremført av Rune Larsen).


Ta en tur

Gå ut i naturen og finn ulike frø. Studer frøene. Hvordan flytter frøene seg? - Eksempel: Fuglene spiser små røde bær. Siden kommer frøene ut med fugleskitten, og da kan frøene spire og bli til fine busker og trær.
Hvem lever av frøene?
Hva tror du?
Dyrene trenger frøene og frøene trenger dyrene.


Lek: Fyrstikkeskekonkurranse

Hvor mange forskjellige frø kan dere finne?


Kims lek

Speiderne står smalet innenfor et avgrenset område, for eksempel en sirkel. De skal nå se seg godt rundt uten å bevege seg utenfor sirkelen. Etter det lukker de øyne. Hvor mange forskjellige planter klarer speiderne oppdage og huske? Spør én og én speider hva de husker å ha sett. Det er ikke sikkert at de vet hva de forskjellige plantene heter, men de kan prøve å beskrive hvor planten var og hvordan den så ut. I begynnelsen eller på slutten av leken kan dere snakke om plantene dere ser rundt dere og sette navn på dem.


Praktisk oppgave

 • Lag dyr av kongler, nøtter og kvister
 • Lag dekorasjoner av det dere finner
 • Så frø og følg med når det spirer - Eksempel: Så f.eks. grønne erter eller karse i pappbeger (bomull i bunnen til karsen). Beverne får ansvar for å gi frøet vann hver dag. Spør på neste bevermøte hvordan det går med frøet.

Foto Kirvil Kaasa

Referanser

Foto: Kirvil Kaasa

 • Publisert: 29.08.2007
 • Forfatter: Norges speiderforbund
 • Natur og miljø
 • Bever
 • Småspeider
 • Kreativitet
 • Samfunnsengasjement
 • Sommer
 • Høst
 • Aktivitet
 • Møteforslag
 • Prosjekt
 • 60 - 90 min
 • Ute

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Flyktninghjelpen logo
LNU logo
Norsk friluftsliv
Stena Recycling
Tufte Wear