Grønn speider (prosjektmerke)

Start et "miljøopprør" med dette prosjektmerket som er et fast aktualitetsprosjekt i speiderprogrammet!
Hvorfor

Ta ansvar for framtiden vår. Bidra til bærekraftig utvikling i samfunnet. Ta vare på naturen.

Bidrar til følgende mål
 • K-4 Utvikle evner til logisk og taktisk tenking.
 • S-14 Engasjer deg i aktuelle samfunnsproblemer eller kriser, lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.
 • S-7 Bli kjent med hvordan mennesket påvirker naturen, og gjør noe for å begrense skadelig påvirkning.
 • V-3 Utfordre deg selv fysisk og psykisk i aktivitet med andre.
 • V-4 Utvikle dine kommunikasjonsevner.
 • V-7 Utvikle evne til empati og solidaritet.
Forberedelser og forkunnskap

Tema for dette prosjektet er natur, miljø og klima. Vi mennesker er avhengige av naturen, men påvirker den også gjennom alt vi gjør. Til og med det du gjør akkurat nå har en effekt på naturen, enten det er at boka du leser har blitt til takket være trehogst, eller at pc-en du bruker inneholder mineraler hentet ut av jorda gjennom gruvedrift. Handlingene våre og valgene våre, både før, i dag og i framtiden, spiller en rolle for hvordan klimaet blir og hvilke dyr, planter, fugler og andre levende organismer som kommer til å finnes på planeten vår. Menneskenes framtid er tett knyttet til det som skjer i naturen, og det som ødelegger naturen og miljøet kan også ødelegge oss. Alle mennesker har et ansvar for framtiden og for å gjøre verden bedre, eller - i det minste - i alle fall ikke gjøre den verre! Hva kan DU bidra med? Ikke sitt og vent på at de voksne skal forhandle seg fra til en løsning. Bli med på å starte et miljøopprør! Her er en oppskrift på hvordan du kan ta saken i egne hender (følg de 6 trinnene nedenfor og bruk kreativiteten din til å finne på egne løsninger).

Fremgangsmåte

Del 1: Sett deg mål
Å sette deg et mål før du begynner på en større oppgave er lurt fordi det hjelper deg til å vite nøyaktig hva det er du vil oppnå, lære eller klare. Et mål vil hjelpe deg underveis hvis du er usikker på om du er på riktig vei. Når du er ferdig med oppgaven, kan du se på målet ditt for å sjekke om resultatet har blitt som du ønsket.

Et godt mål er beskrevet på en enkel måte. Det kan være én eller to setninger som forteller hvor du vil være når du er ferdig, hva du ønsker å få gjort. Et godt mål må også være så pass konkret at du senere klarer å avgjøre om det er oppnådd eller ikke. Du bør sette deg mål som du har en god mulighet til å oppnå. Å forandre hele verden er ikke mulig på én dag, med ett prosjekt, og med innsatsen til ett menneske. Men du kan sette deg som mål å bidra litt med akkurat det DU kan!

Derfor: Finn ut hva du vil oppnå, lære og gjøre ut fra det du vet om temaet for miljøprosjektet ditt. Du kan få hjelp av lederen din til å sette et mål. Teksten du finner under overskriften "Forberedelser og forkunnskap" litt lengre opp på siden kan hjelpe deg på veien.

Del 2: Legg en plan
Legg en plan for hvilke tiltak du skal jobbe med, hvordan og hvor lenge. I Del 4: Gjennomføring  finner du fire punkter som du skal bruke i planen din. I alle punktene er det du selv som velger helt konkret hva du ønsker å gjøre, men nedenfor er noen forslag du kan velge mellom. Du kan selvfølgelig bytte ut noen av tiltakene med dine egne ideer, så lenge de passer inn under punktene i Del 4.

Del 3: Forberedelser
Finn ut hva som kreves av utstyr, kunnskaper, hjelpere eller ferdigheter for å få gjennomført tiltakene.

Del 4: Gjennomføring
Nå gjør du planen om til handlinger - action! Tiltakene skal være innenfor fire temaer:
Bli en grønnere speider, Tenk og gjør, La de andre vite og Send stafettpinnen videre. Du kan gjerne velge noen av forslagene nedenfor, eller bytte ut noen av dem med dine egne gode ideer.

 • Bli en grønnere speider: Avgi et miljøløfte gjennom gronnspeider.no. Der forplikter du deg til å redusere CO2-utslippene dine gjennom å forandre noen av hverdagsvanene dine. Følg opp punktene i miljøløftet så lenge at de blir til en vane!
 • Tenk og gjør: Oppfyll kravene til et merke som handler om miljø, enten et fordypningsmerke, Verdensmiljømerket eller WAGGGS sitt klimamerke. Basert på det du har lært, tenk over miljø- og klimautfordringene i verden, og hvordan mennesker påvirker situasjonen både på gode og dårlige måter.
 • La de andre vite: Bidra til å sette miljøet på dagsorden i nærmiljøet ditt, eller blant vennene dine, gjennom å delta på eller arrangere noe som handler om å ta vare på miljøet. Du kan enten velge ett av disse tiltakene eller lage ditt eget:
 • Arranger byttemarked: Gamle klær og andre ting får nye eiere.
 • Lag konsert eller skuespill med miljø som tema.
 • Spre miljøbudskapet aktivt gjennom å bruke klær med slagord for miljøet,  skrive leserinnlegg til lokalavisa, henge opp plakater eller liknende.
 • Lag en film- eller reklamesnutt om miljø som kan legges ut på gruppas hjemmeside, Facebook, eller vises andre aktuelle steder. 

Tips: Hvis du vil få mange mennesker til å delta på arrangementet ditt, se på filmen din eller lese leserinnlegget ditt, kan det være lurt å bruke litt tid på å tenke ut et fengende navn og hvordan du kan spre budskapet til flest mulig mennesker.

 • Send stafettpinnen videre: Finn én ting eller ett tiltak som kan bidra til å gjøre din speidergruppe eller ditt lokalmiljø mer miljøvennlig, og foreslå dette for lederne i gruppa eller lokalpolitikerne. Her kan du velge ett av disse tiltakene, eller bruke egne ideer:
 • Speidere kan lage en plan for hvordan sommerleiren kan gjennomføres på en mer miljøvennlig måte (for eksempel hva dere gjør med transport, søppel, innkjøp av mat og utstyr).
 • Speidere kan plukke søppel i de områdene hvor kommunen ikke bruker egne ansatte.
 • Speidere kan lage en fast bålplass i nærmiljøet for å få den godkjent til helårsbruk.
 • Speidergruppa kan oppnå miljøsertifisering gjennom ordningen Grønn speiding.


Del 5: Evaluering
Se tilbake på hva du planla å gjøre og hva du fikk gjort. Tenk over hvordan det gikk med de forskjellige tiltakene. Har du lært eller forstått noe nytt underveis? Hva ville du gjort annerledes hvis du skulle gjøre det igjen?

Del 6: HURRA! (Feiring)
All innsats fortjener å bli feiret! Uansett om du fikk til alt du planla, eller bare en del av det, er det viktig å gi seg selv en klapp på skulderen for det du nå har gjort og lært. Arranger en stor eller liten feiring sammen med dem som gjennomførte prosjektet sammen med deg, eller som hjalp deg underveis. Alle har bidratt til det gode prosjektet ditt!

 • Publisert: 05.06.2012
 • Forfatter: NSF
 • Natur og miljø
 • Verdier

Del saken

 • Stifinner
 • Vandrer
 • Rover
 • Kreativitet
 • Samfunnsengasjement
 • Vennskap
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Andre merker
 • Prosjekt
 • 90 min +++
 • Ute
 • Inne

Våre samarbeidspartnere

Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen