Handelsspillet (World Trade Game)

Et rollespill som illustrerer prosesser knyttet til ressursbruk, produksjon og verdenshandel. Kan arrangeres som en tematur.
Hvorfor

Handelsspillet skal bidra til at speiderne for en bedre forståelse av hvor store forskjeller det er mellom fattige og rike i verden, og hvordan handelen påvirker freds- og klimasituasjonen i verden.

Bidrar til følgende mål
 • K-15 Få erfaring med å spille teater, mime, dramatisere eller lignende.
 • K-4 Utvikle evner til logisk og taktisk tenking.
 • S-14 Engasjer deg i aktuelle samfunnsproblemer eller kriser, lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.
 • S-7 Bli kjent med hvordan mennesket påvirker naturen, og gjør noe for å begrense skadelig påvirkning.
Fremgangsmåte

Spilleder må sette seg inn i reglene og tenke gjennom hvem som skal forberede hva før og under spillet. For at spillet skal bli vellykket kreves det god planlegging på forhånd og ledelse underveis. Spillederen må forstå spillet godt nok til å kunne svare på spørsmål fra deltakerne og avgjøre vanskelige situasjoner.

Spillet krevet et stort antall deltakere, og anbefales inndelt i en av følgende størrelser:

 • 10 - 19 deltakere
 • 20 - 39 deltakere
 • 40 - 59 deltakere
 • 60 + deltakere

Handelsspillet illustrerer forskjellene mellom fattige og rike. Speiderne får ulike roller i verdens handelssystem, og får på denne måten erfare forskjellen mellom fattige og rike i verden..

Det er ikke behov for noen forkunnskaper for å delta eller lede spillet. Dere finner oppdaterte instruksjoner hos på handelsspillet.no.

Utstyr

Last ned instruksjoner og maler fra handelsspillet.no

Det er en fordel om dere har en datamaskin tilgjengelig for å holde oversikt over handelen.

Utfordringer og erfaringer

Det kan være vanskelig å holde styr på mange deltakere og mange faktorer som endrer seg. Det er derfor viktig at spilleder og banksjef fremstår som tydelige og bestemte.

Det kan oppstå en del gnisninger og misnøye både under og etter spillet. Etter at spillet er avsluttet, er det derfor viktig å gjennomføre en evaluering slik at deltakerne får diskutert dette.

Husk at spillet prøver å gjenspeile hvordan de virkelige forholdene er i verden, så det som skjer i deres spill illustrerer også at tilsvarende situasjoner kan skje og har skjedd i virkeligheten. Bare at konsekvensene der blir helt annerledes ...

Referanser

Handelsspillet er utviklet av Changemaker

 • Publisert: 22.12.2008
 • Forfatter: Ksenia Sazonova
 • Rammer
 • Kommunikasjon
 • Samarbeid
 • Verdier
 • Lek og konkurranse

Del saken

 • Stifinner
 • Vandrer
 • Rover
 • Kreativitet
 • Samfunnsengasjement
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Aktivitet
 • 90 min +++
 • Ute
 • Inne

Våre samarbeidspartnere

Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen