#HeForShe (prosjekt)

#HeForShe er en verdensomspennende kampanje i regi av UN Women, som oppfordrer mennesker over hele verden til å stå sammen som likeverdige deltakere i arbeidet med å utforme en felles visjon om en likestilt verden og for å innføre spesifikke og lokalt tilpassede løsninger til gode for hele menneskeheten.
Bidrar til følgende mål
 • S-11 Bli kjent med organiseringen av ulike samfunn og samfunnsstrukturer, og reflekter over hvordan samfunnet forandrer seg.
 • S-12 Utvikle forståelse for hvordan likheter og forskjeller påvirker samfunnet.
 • S-14 Engasjer deg i aktuelle samfunnsproblemer eller kriser, lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.
 • V-12 Arbeid for likeverd og forståelse mellom mennesker.
Fremgangsmåte

Steg 1: Hva brenner dere for?

Gjennom prosjektet skal dere få jobbe aktivt med likestilling mellom kjønnene og bidra til å skape oppmerksomhet rundt HeForShe-kampanjen.

WOSM har laget et hefte med bakgrunnsstoff, tips og aktiviteter til hvordan man kan jobbe videre med temaet. Der presenteres ulike problemstillinger om vold, helse, stereotypier, ledelse og representasjon. Velg hvilket tema dere brenner mest for, enten fra heftet eller andre relevante problemstillinger.

Steg 2: Hvordan få det til?

Prosjektet inneholder tre deler:

 • Kunnskap om hvorfor det er behov for å engasjere seg.
 • En forpliktelse til å stå opp for likestilling.
 • Gjennomføring av en aktivitet eller prosjekt.

De to første delene kan gjennomføres i patruljen eller enheten, mens siste del, som går ut på å planlegge en aktivitet eller et prosjekt, gjerne kan gjennomføres for en annen enhet eller utenfor speidergruppa.

I HeForShe-heftet finner dere mye bakgrunnsstoff og aktiviteter som dere både kan bruke innad i patruljen for å lære mer om temaet, og som dere kan bruke som utgangspunkt når dere planlegger en aktivitet for andre.

Når dere jobber dere gjennom temaet kan det være lurt å tenke over at dere i patruljen eller enheten kan ha ulik erfaring med problemstillingene. Noen kan ha mye erfaring (både positiv og negativ), mens andre kan ha lite eller ingen erfaring med dette fra før av.

Steg 3: Gjør det!

Bruk heftet til å skaffe dere kunnskap om emnet og prøv ut de ulike aktivitetene. Kanskje noen av disse kan være aktuelle når dere skal gjennomføre en aktivitet for andre?

Til gjennomføringen i del tre bør dere forberede dere godt og ha lagt en god plan for hvem som skal gjøre hva og når. Hvis dere arrangerer noe utenfor speidergruppa, bør dere skape litt blest om arrangementet. Ta kontakt med ulike medier på forhånd og inviter dem til å følge prosjektet. Se flere tips til gjennomføring i aktivitetsheftet “Vi gjør verden bedre!”.

Steg 4: Slik gikk det!

Evaluer prosjektet som helhet:

 • Har vi nådd målet?
 • Ble det som forventet?
 • Hva har vi lært?
 • Hva kunne vi gjort annerledes? Hva skal vi huske til neste gang?
 • Hva opplevde vi som mest positivt?

I tillegg kan det være nyttig og lærerikt å gi tilbakemelding til hverandre på innsatsen i prosjektet. Hvis det har oppstått gnisninger eller uheldige situasjoner underveis, kan dere prøve ut kommunikasjonsmetoden “Sjiraffspråket”. Les mer i Speiderbasen.

Hurra!

Når dere har gjennomført prosjektet, oppfyller dere kravene til prosjektmerket «Vi gjør verden bedre!». Bra gjort!

Inviter alle som deltok i prosjektet til en avslutningskveld. Her kan dere dele ut prosjektmerket og andre merker eller utmerkelser dere har tatt og se på bilder eller finne inspirasjon til neste prosjekt.

Denne aktiviteten bidrar til å jobbe for FNs bærekraftsmål:
FNs_baerekraftsmaal_0_ikon.png

Les mer om FNs bærekraftsmål hos FN-sambandet på FN.no

Referanser

Prosjektet er brukt i "Aktivitetspakke Rettferdighet", i forbindelse med Patruljen i samfunnet.

 • Publisert: 21.09.2018
 • Forfatter: WOSM
 • Patruljen i samfunnet

Del saken

 • Stifinner
 • Vandrer
 • Rover
 • Samfunnsengasjement
 • Vennskap
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Prosjekt
 • 90 min +++
 • Ute
 • Inne

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv