Meny

Hjemmespeiding - prosjektmerke for bevere og småspeidere

I forbindelse med det at de vanlige speideraktivitetene er avlyst i en periode er det laget et prosjektmerke man kan ta hjemme. Det består av en rekke oppgaver man kan gjennomføre.
Hvorfor

For å motivere speidere til å utfordre seg selv, prøve seg på nye oppgaver, arbeide selvstendig og utvikle utholdenhet.

Forberedelser og forkunnskap

Det finnes flere måter for speidere å arbeide med aktivitetene på. Lederen kan gi råd eller legge rammer for hvordan speidere kan jobbe med dette. Har lederen tid og overskudd, kan han/hun følge opp arbeidet underveis. Det kan være lurt å avtale med foreldrene på forhånd hvordan de kan hjelpe speiderne og eventuelt følge opp fullføringen av oppgavene. Som minimum håper vi at lederen kan sende aktivitetsforslagene videre til speiderne med en oppfordring om å ta dem i bruk.

Fremgangsmåte

 

Det vedlagte opplegget passer for aldersgruppene bevere og småspeidere, men mange av oppgavene kan gjerne brukes av både eldre speidere og voksne.

Aktivitetsforslagene er mange og varierte, og er enkle å gjennomføre hjemme på egen hånd eller med litt hjelp fra foreldre. Dette er viktig for disse to aldersgruppene, da de er i mindre grad i stand til å delta i avanserte, selvstyrte aktiviteter og digitale speidermøter. De fleste av aktivitetene har også en sosial side, og vil bidra til en hyggelig stemning hjemme.

I tillegg kan speiderne som arbeider målbevisst, oppnå ett eller flere merker.

Tre måter å gjennomføre aktivitetene på:

1) Bingo (bevere og flokk):

Dette er en gjennomføringsmåte som passer for bevere og for de av småspeiderne som ikke vil ta prosjektmerke. Det er laget flere bingobrett med oppgaver speidere kan velge mellom.

Når man bruker bingobrettene, er det også mulig å oppnå ett eller flere fordypningsmerker hvis man jobber målbevisst. Lederen følger opp utførelsen i samarbeid med foreldre.

Beverspeidere som blir ferdig med minst to bingobrett, og har tatt bilder og laget en kollasj/bildebok av noen av oppgavene underveis, vil gjøre seg fortjent til å få prosjektmerket Hjemmespeiding.

2) Prosjekt (for flokk):

For å få prosjektmerket må speiderne velge hvilke av disse oppgavene de vil jobbe med, legge en plan for når de skal gjøre dem og hvordan, skaffe hjelp til gjennomføringen og dokumentere prosessen med tekst og bilder underveis.

Speidere skal gjennomføre minst fire forskjellige oppgaver per uke, i minst tre uker. Underveis skal de lage en dagbok med bilder hvor de forteller litt om hva de har gjort og hvordan det gikk.

Speiderne som klarer å gjennomføre alle punkter i ett eller flere fordypningsmerker, vil de kunne få dem i tillegg til prosjektmerket.

3) Etter innfallsmetoden (alle):

Man kan selvsagt bruke aktivitetene som man vil, altså at man velger bare de aktivitetene man har lyst til å gjennomføre.

Hvis speideren på denne måten klarer å gjennomføre alle punkter i et fordypningsmerke, kan foreldre melde fra til lederen, som så sørger for at merket blir utdelt/tilsendt.

  • Publisert: 02.04.2020
  • Forfatter: NSF

Del saken

  • Bever
  • Småspeider
  • Aktivitet
  • Prosjekt
  • 90 min +++
  • Ute
  • Inne