Hold Norge Rent

Rydde opp i nærmiljøet etter vinteren. "Hold Norge rent" har laget opplegg og materiell til vårrydding, og materiellet er aktuelt hvert år.
Hvorfor

Bidra til et bedre nærmiljø ved å rydde opp etter vinteren.

Bidrar til følgende mål
 • S-11 Bli kjent med organiseringen av ulike samfunn og samfunnsstrukturer, og reflekter over hvordan samfunnet forandrer seg.
 • S-7 Bli kjent med hvordan mennesket påvirker naturen, og gjør noe for å begrense skadelig påvirkning.
 • S-8 Bli bevisst behovet for å redusere forbruket, og bidra til dette gjennom blant annet gjenbruk og kildesortering.
Forberedelser og forkunnskap

Se gjennom materiell og tipshefter fra Hold Norge rent og bestill evt. materiell dere ønsker tilsendt.

Utstyr

Hansker Søppelsekker Rake/rive Trillebår

Fremgangsmåte

Alle som driver vårrydding, er invitert til ikke bare å rydde, men også informere og kildesortere. Slik kan behovet for å rydde bli mindre på sikt, og miljøgevinsten kan bli større.

Tipsheftet "Det store vårsleppet" presenterer informasjonsmateriell som kan brukes lokalt, og ideer til hvordan en helt praktisk kan legge opp til kildesortering ved vårdugnader. Klikk på linken nedenfor for å finne heftet i pdf-format. "Hold Norge rent" har også et opplag i papirutgave, som kan bestilles her: materiell@holdnorgerent.no

Rydde og informere
Mer informasjonsmateriell er presentert på "Hold Norge rent" sine hjemmesider.

Rydde og Sortere
På sidene har de også lagt ut ideer til hvordan en kan kombinere vårrydding og kildesortering. Ved litt planlegging kan mye av det som ryddes gå til ombruk og gjenvinning.


Mer å gjøre?
Flere tips til aktiviteter finner dere på hjemmesiden til Hold Norge rent

Referanser
Utfordringer og erfaringer

Selv om denne aktiviteten kan delvis bidra til flere mål, kan du skrive poeng på kun ett av disse.

 • Publisert: 13.05.2008
 • Forfatter: NSF
 • Natur og miljø

Del saken

 • Rover
 • Samfunnsengasjement
 • Vår
 • Aktivitet
 • Møteforslag
 • Prosjekt
 • 90 min +++
 • 60 - 90 min
 • Ute

Våre samarbeidspartnere

Camp Villmark
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen