<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Hva har vi i sekken? - Leirbålsprat for tropp

En aktivitet der speidere får mulighet til å prate om egne opplevelser, erfaringer og følelser, samt tenke over likheter og forskjeller mellom dem selv og barna i flyktningleir i Tanzania eller speidere i Liberia.
Hvorfor

Gir mulighet til å tenke over hvordan man selv har det, og øve på å forstå andre.

Forberedelser og forkunnskap

Les gjerne om Speiderkajsonen, flyktningene i Tanzania, og speiding i Liberia i SPEIDEREN nr. 1/21 eller på speideraksjonen.no.

Tegn eventuelt en stor tegning av en sekk på bakken eller på et A2-ark.

Utstyr

En sekk, bøker, blyanter og annet man har med seg på skolen. Post-it-lapper i to farger (eller en digital tavle som for eks. Jamboard hvis det er digitalt)

Ev. et A2-ark med tegning av en sekk på (hvis dere ikke lager en tegning på bakken).

Fremgangsmåte

Introduser
Lederen viser fram en liten sekk pakket med bøker, blyanter og annet man har med seg på skolen, og forteller at takket være pengene fra Speideraksjonen har barna i flyktningleiren fått skolesekker til å ha sakene i. Men det er ikke det eneste de får med seg. På en måte kan vi si at barna i flyktningleiren også får med seg vennlige tanker og den gode hjelpen fra de norske speiderne.

Lederen forklarer videre at hver av oss har vår egen usynlig sekk hvor vi gjemmer alle våre opplevelser, erfaringer og følelser - både gode og dårlige. Denne usynlige sekken bærer vi alltid rundt på. Når barna i flyktningleiren får en sekk fra Flyktninghjelpen og speiderne, får de med seg gode ting inn i den usynlige sekken sin.

Diskuter

 • Spør speiderne hvilke erfaringer de tror at barn på flukt har med seg i de usynlige sekkene sine. Er de redde for krig eller korona, er sultne eller savner venner og familiemedlemmer?
   
 • Spør speiderne om de vet hva det kan gjøre med oss hvis vi putter bare dårlige ting i den usynlige sekken. Kan det få oss til å føle oss triste, slitne, sure eller til og med syke?

Del
Del ut post-it-lapper i to farger til speiderne. Be speidere om å tenke på hvordan det siste året har vært, med skole, venner og fritid.

På det ene post-it-farge skriver speiderne en dårlig ting fra året som har gått, på det andre en god ting. Lappene kan vise en opplevelse eller følelse som de har hatt, noe de likte å gjøre eller ikke likte, noe trist, noe morsomt. De skal heller ikke begrense seg til bare en av hver, men lage så mange lapper som de vil. Men det er viktig at de passer på å skille på fargene for gode og dårlige ting. De ferdige lappene legges på en stor tegning av en sekk (plakat, på snøen eller på bakken).

OBS! Det er ikke et poeng å vite hvem som skrev hva, og det kan til og med gjøre at speiderne ikke føler seg trygge nok til å dele. Lederen kan gjerne sørge for anonymitet ved å samle alle lappene direkte fra speiderne og selv legge dem ut på tegningen av sekken.

Etterpå legger lederen alle de negative følelsene og dårlige erfaringene inn i sekken og spør om speiderne er enige om at nå blir sekken veldig tung å bære. Men de gode tingene veier opp de dårlige, så hvis vi legger de gode tegningene i sekken også, vil sekken plutselig bli mye lettere.

Diskuter:

 • Hva er det overvekt av i sekken vår?
   
 • Hva kan vi gjøre for å få flere gode ting nedi sekkene våre?
  (Det sies at det faktisk skal hele fem gode opplevelser til for å veie opp for en dårlig opplevelse. Derfor er det viktig at vi passer på dem vi er glad i, hjelper hverandre og er snille mot hverandre, gjør morsomme ting sammen. Det gjør sekkene våre lettere og får oss til å føle oss bedre.)
 • Er våre (speidernes) bekymringer eller positive tanker like disse til barn i flyktningleir eller speidere i Liberia? Hvorfor? 

På denne måten vil speidere reflektere over sin egen situasjon, men også på andres.

Lederne bør passe på å ha minst like mye fokus på det positive som det negative, også når det gjelder barna som vi hjelper gjennom Speideraksjonen, og fokusere på hva vi kan gjøre for at alle kan få flere positive tanker i sekken.

Sikkerhet

Tenk på forhånd over hvordan du skal passe på at speiderne opplever denne aktiviteten som trygg, slik at de får lyst og selvsikkerhet nok til å dele. Speiderne skal ikke oppleve at de blir presset til å fortelle om følelser som de egentlig ikke ønsker å dele med andre.

Referanser

https://speiding.no/aksjon

 • Publisert: 19.02.2021
 • Forfatter: FK
 • Digitalt
 • Verdier
 • Speideraksjonen
 • Stifinner
 • Vandrer
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Aktivitet
 • 30 - 60 min
 • 0 - 30 min
 • Ute
 • Inne