<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Hva tror du på?

Et møte for de yngste som handler om tro og livssyn. Passer best i flokken, men kan tilpasses bevere.
Hvorfor

For å gi speidere en bedre forståelse av hva tro og livssyn er og få dem til å reflektere over hva som er viktig for dem.

Bidrar til følgende mål
 • L-2Bli bevisst på, og utfordre, egne verdier og holdninger, og bli kjent med hva andre står for.
 • L-4Utfordre og forme ditt livssyn.
 • L-6Få erfaring med verdiformidling og refleksjon.
Forberedelser og forkunnskap

Finn et egnet sted til refleksjonsboblen. Skaff utstyr til tegneaktiviteten.

Utstyr

Tegnesaker og ark

Utskrift av eventyret "Trollet som elsket måneskinn"

Snakkepinne/snakkeball

Fremgangsmåte

 

Åpning

Begynn med deres vanlig åpningsseremoni.

Les et ord for dagen. Dere kan for eksempel bruke et vers fra diktet "Om alle tre var like" eller fra sangen "Så det gode".

Introduser møtets tema ved å fortelle at i dag skal dere snakke om hvordan vi er på innsiden og hva som er viktig for hver av oss.

 

Refleksjonsboble om meningen med livet

Gå til et skjermet og hyggelig sted i naturen som dere har funnet på forhånd (det bør være i nærheten). Be speiderne om å gå på en rekke med litt avstand til hverandre. Gi dem en utfordring å være så stille at de kan høre alt som skjer rundt dem - fugler, vind, regn, trafikkstøy. Hvis dere tror at speiderne vil ha problemer med å være stille, si at det er en konkurranse om å få med seg flest lyder og inntrykk på veien.

Når dere er framme, sitt eller stå i en ring. Forklar at dere er nå i en refleksjonsboble. Boblen er der når dere står eller sitter i en ring og alle er stille og kan høre egne tanker. Hvis noen snakker eller plager andre, vil boblen sprekke. Da er det vanskelig å få boblen tilbake. Jo roligere speiderne er, jo sterkere blir boblen. Den eneste som får lov til å snakke i refleksjonsboblen er den som leder refleksjonen. Alle andre skal få lov til å si hva de tenker når de blir spurt.

En annen regel som gjelder i refleksjonsbobla, er at her respekterer vi det de andre sier. Så ingen trenger å være redd for å snakke. Det er selvfølgelig lov å la være å si noe, hvis man ikke vet hva man skal si.

Nå kan dere gjennomføre aktiviteten Hva kan en penn brukes til? I denne aktiviteten vil speiderne få hjelp til å tenke over hva meningen med deres liv er, og få en bedre forståelse for hva tro og livssyn er.

Nå er det speidernes tur til å snakke. Det kan være lurt å bruke en snakkepinne/snakkeball, så alle kan slippe til.

Hva vet speiderne om tro og livssyn? For eksempel:

 • Hvilke religioner kjenner de til?
 • Hvilke livssyn har de hørt om?
 • Hvordan kan man finne ut hva man tror på eller hva meningen med livet ditt er?
 • Er det mye felles mellom forskjellige religioner og livssyn? På hvilken måte?

Nå er refleksjonsboblen avsluttet og dere kan gå tilbake.  På veien kan speiderne fortelle om alle lydene de klarte å høre på vei til refleksjonsboblen.

 

Lek

Lek en bevegelseslek med beverramme eller jungelramme.

 

Eventyret "Trollet som elsket måneskinn"

Les eventyret "Trollet som elsket måneskinn". 

Nå skal speiderne tegne det de hørte i eventyret. Be dem tegne det de syntes var det viktigste poenget, det som gjorde størst inntrykk eller som de husker best.

Snakk sammen basert på tegningene. Hjelp beverne å sette ord på det de har tegnet. Noen av momentene som kan komme fram er:

 • Ensomhet og tristhet
 • Frykt for å dø
 • Savn etter en venn, etter å tilhøre et sted
 • Naturens gang
 • Skogens lov - ikke drepe
 • Håp
 • Behov for trygghet, lys og varme

Fortell at alle disse følelser og behov er noe vi alle mennesker har. For mange kan det føles godt å tro på noe som er større enn dem selv. Det kan gi håp og vise vei når man har det tung. Akkurat som trollet som håper at månen skal sette seg fast og vokse seg så stor og lys og varm som sola. Derfor tror mennesker på gud eller på andre ting. Hva man tror på kan variere, men vi er alle ganske like på innsiden, når det gjelder behov for trygghet og håp, behov for å tilhøre et sted og tro på noe større enn og selv. 

Inviter speiderne til å ta med seg tegningene hjem og fortelle om trollet til familien.

 

Avslutning

Oppsummer hva dere gjorde og lærte i dag. Spør speiderne hva de likte/husker.

Avslutt med en vanlig avslutningsseremoni.

 

 

Utfordringer og erfaringer

Dette er et møte som krever ro, noe som kan være vanskelig å få til med denne aldersgruppa. Bruk alle triksene dere har på å motivere speidere til å følge med på det som skjer. Mulig at et løfte om en lite belønning på slutten av møtet kan hjelpe. Ellers kan det være fint å ha tenkt gjennom på forhånd hvordan man kan håndtere urokråkene på en måte som ikke ødelegger for andre. Det kan for eksempel være bedre å stille og rolig ta dem ut av aktiviteten enn hele tiden å måtte be dem om å være stille.

 • Publisert: 26.04.2024
 • Forfatter: NSF
 • Verdier
 • Bever
 • Småspeider
 • Livskvalitet
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Aktivitet
 • Møteforslag
 • 60 - 90 min
 • 30 - 60 min
 • Ute
 • Inne

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Flyktninghjelpen logo
LNU logo
Norsk friluftsliv
Stena Recycling
Tufte Wear