Hvem eier bildet ditt?

Hva er greit å gjøre med bilder av andre?
Hvorfor

For å tenke over hva som er greit og ikke greit å gjøre med bilder av andre.

Bidrar til følgende mål
 • V-12 Arbeid for likeverd og forståelse mellom mennesker.
 • V-5 Utvikle forståelse og respekt for andres grenser og behov, og vis hensyn i kontakt med andre.
Utstyr

Mobiler eller kamera til å ta bilder med, og ev. pc til å vise bildene.

Fremgangsmåte

Bruk et digitalt kamera til å bytte på å ta forskjellige bilder av hverandre – alt fra bilder der forskjellige deler av kroppen vises, til bilder der dere gjør rare, dumme eller morsomme ting sammen.

Når det har gått ca. fem minutter, diskuter følgende i plenum:
• Hvem eier bildene dere har tatt? Er det den som er på bildet eller den som har tatt bildet?

Vis fram noen av bildene, og diskuter hva dere tror eieren av bildet synes det er greit og ikke greit å gjøre med dette bildet: 
• Å sende det til andre venner
• Vise til dine foreldre
• Å sende det til noen du ikke er venn med
• Vise det til noen på skolen
• Dele på gruppas hjemmeside
• Lage en plakat og henge opp i speiderlokalet
• Legge ut på Facebook, Snapchat eller Instagram
• Bruke bildet i en reklame på siden av en buss eller på en reklameplakat på gata
• Redigere bildet i Photoshop for å få deg til å se penere ut
• Redigere bildet i Photoshop for å få deg til å se stygg eller dum ut

Hva sier loven?
Forklar og diskuter hva loven sier om bruk av bilder av noen andre.

Fakta:
Etter åndsverkloven § 45c kan ikke et fotografi som avbilder en person gjengis eller vises offentlig uten samtykke fra den avbildede. Fra denne hovedregelen er det i bestemmelsen gitt noen unntak. Blant annet gjelder dette typiske situasjonsbilder hvor avbildningen av personen er mindre viktig enn avbildningen av hovedinnholdet i bildet. Etter åndsverkloven § 54 første ledd bokstav b, kan man straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder. Hvis bildene hadde inneholdt ting som krenket privatlivets fred, kunne det også vært i strid med straffeloven § 267 å legge ut bildene på nett. Etter denne bestemmelsen kan man straffes med bot eller fengsel i inntil 1 år. Å distribuere eller offentliggjøre bilder eller annen informasjon som kan være avslørende, nedverdigende eller krenkende for den eller de som avbildes faller inn under denne bestemmelsen. Fyllebilder og nakenbilder er typiske eksempler.

* Hvis du er under den kriminelle lavalderen (15 år) kan du ikke straffes i disse situasjonene, men politiet vil i mange tilfeller etterforske saken likevel. Foreldrene dine vil bli varslet og du kan bli kalt inn til avhør eller en bekymringssamtale. Selv om du er under 15 år kan politiet også beslaglegge mobiltelefonen din for å sikre elektroniske spor.

Det er ikke lov å sende nakenbilder, seksualiserte bilder, dickpics eller lignende til noen som ikke har bedt om det. Dette regnes som seksuelt krenkende adferd (§298), og kan kalles for «digital blotting».

Er bildet eller videoen sendt til en person under 16 år, rammes det av straffelovens §305 som handler om seksuelt krenkende adferd overfor barn under 16 år.

Les mer på https://www.ung.no/lovbrudd/#2886-Legger-ut-bilder-av-andre-uten-lov.html

 • Publisert: 29.11.2018
 • Forfatter: NSF
 • Trygge møter
 • Verdier

Del saken

 • Stifinner
 • Vandrer
 • Rover
 • Vennskap
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Aktivitet
 • 0 - 30 min
 • Ute
 • Inne

Våre samarbeidspartnere

Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen