Hvilke land har du besøkt i dag?

Bli bevisst på hvor de ulike produktene dere bruker i hverdagen er laget.
Bidrar til følgende mål
 • S-9 Bli kjent med hvor og hvordan ulike produkter er produsert, og la dette få konsekvenser for hvilke produkter du velger.
Forberedelser og forkunnskap

Det kan være greit å ha tilgang til Internett for å søke opp forskjellige produkter.

Fremgangsmåte

I denne aktiviteten skal dere finne ut av hvilke land dere “besøker” gjennom en vanlig dag, gjennom å finne ut hvor produktene dere bruker daglig, er produsert.

Dere kan selv bestemme for langt dere vil gå. Om dere for eksempel bare vil fokusere på et produkt i sin helhet, eller om dere vil undersøke de ulike delene av et produkt. (For eksempel kan treverket i senga være produsert i et annet land enn madrassen.) Hvis dere sliter med å finne akkurat riktig produkt, kan dere ta en annen tilsvarende produkt dere klarer å finne informasjon om.

Det er flere måter dere kan presentere dette på. Dere kan for eksempel skrive det som en reisedagbok: (I dag våknet jeg i …………, stod opp, og etter å ha kledd på meg hadde jeg plutselig vært innom både ……… og ……….. . )

Alternativt kan dere tegne opp et kart (på papir eller digitalt), og tegne streker fra land til land, etter hvert som dere finner ut hvor dere har reist. Da får dere et godt bilde av hvordan dere har reist, og ser om det er steder som skiller seg ut.

Noe å tenke på:

 • Hvem har besøkt flest land?
 • Var det vanskelig å finne ut hvor ting kommer fra? Hvorfor?
 • Hvorfor er det enkelte land som blir besøkt oftere enn andre?
 • Hvor mange forskjellige land var det til sammen? Hvilken effekt har dette på miljøet?

 

Denne aktiviteten bidrar også til å jobbe for FNs bærekraftsmål:
FNs_baerekraftsmaal_0_ikon.pngFNs_baerekraftsmaal_12-ansvarligforbrukogproduksjon.jpgFNs_baerekraftsmaal_13_stoppeklimaendringene.jpg

Aktiviteten er utviklet i forbindelse med Norges speiderforbunds satsing på Patruljen i samfunnet i 2018, som blant annet har fokus på hvordan vi kan jobbe med å nå FNs bærekraftsmål, og knytter derfor aktivitetene opp mot relevante mål. (Les mer på FN.no)

Referanser

Foto: Pixabay

 • Publisert: 13.04.2018
 • Forfatter: NORGES SPEIDERFORBUND
 • Patruljen i samfunnet
 • Natur og miljø

Del saken

 • Bever
 • Småspeider
 • Stifinner
 • Vandrer
 • Rover
 • Samfunnsengasjement
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Aktivitet
 • 60 - 90 min
 • Ute
 • Inne

Våre samarbeidspartnere

Camp Villmark
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen