In the shoes of the migrants

Brettspill der speiderne får lære mer om ulike typer flyktninger, og få en bedre forståelse av hvordan det er å være i en flyktnings fotspor. Spillet er laget av WAGGGS og WOSM.
Hvorfor

For å lære mer om ulike typer flyktninger, og få en bedre forståelse av hvordan det er å være i en flyktnings fotspor.

Bidrar til følgende mål
 • S-12 Utvikle forståelse for hvordan likheter og forskjeller påvirker samfunnet.
 • S-14 Engasjer deg i aktuelle samfunnsproblemer eller kriser, lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.
 • V-7 Utvikle evne til empati og solidaritet.
Forberedelser og forkunnskap

Last ned alle vedleggene fra Speiderbasen. Spillet inneholder:

Spillet krever en del forberedelser av utstyr. I tillegg er det en fordel om førerpatruljen og troppsledelsen setter seg ordentlig inn i spillet på forhånd.
Dere trenger minst én person som skal fungere som spilleder. Hvis dere er mange speidere og deler inn i lag, kan det være en fordel å ha en veileder per lag.

Fremgangsmåte

Spillet er laget av WAGGGS og WOSM og alt materiellet er på engelsk. Det er laget en norsk veiledning til hvordan dere spiller, samt en liste med en del begreper som er oversatt til norsk.

Bruk god tid når dere spiller, og ta dere tid til å diskutere temaene.

Etter spillets slutt, bør dere gjennomføre en oppsummering, der speiderne får dele sine opplevelser med hva de har vært gjennom.

Referanser

Spillet er utviklet av WAGGGS og WOSM, og brukt i "Aktivitetspakke Rettferdighet", som ble utviklet i forbindelse med Patruljen i samfunnet 2018.

 • Publisert: 21.09.2018
 • Forfatter: Joint WAGGGS and WOSM working group on “Human Rights and Refugees”
 • Patruljen i samfunnet
 • Lek og konkurranse

Del saken

 • Stifinner
 • Vandrer
 • Rover
 • Samfunnsengasjement
 • Vennskap
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Aktivitet
 • 90 min +++
 • 60 - 90 min
 • Inne

Våre samarbeidspartnere

Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen