«Jeg er beredt»-merket

Et av programelementene i speiderprogrammet for stifinnere. (OBS! Oppdatert i 2012)
Hvorfor

Sørge for at alle speidere skaffer seg noen grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen turplanlegging, sikkerhet og førstehjelp.

Bidrar til følgende mål
 • F-1 Få øvelse i å klare deg selv på tur gjennom varierte turerfaringer fra alle årstider.
 • F-10 Utvikle gode rutiner for turplanlegging.
 • F-11 Tilegne deg kunnskap og erfaring innen forebygging av skader og ulykker.
 • F-12 Utvikle og vedlikeholde ferdigheter innen førstehjelp og håndtering av ulykker og skader.
 • F-2 Utvikle ferdigheter innen orientering.
 • F-4 Tilegne deg kunnskap om mat på tur, og få erfaring med matlaging på ulike varmekilder.
Fremgangsmåte

For å få dette merket må du:

 • Vise at du kan kle deg fornuftig, og at du kan pakke egen sekk til en overnattingstur.
 • Vise at du kan bruke kniv, øks og sag på en forsvarlig og hensiktsmessig måte.
 • Vise at du kan lage et hensiktsmessig og forsvarlig bål.
 • Vise at du kan tilberede mat på et kokeapparat.
 • Vise at du kan bruke kart og kompass på en tur.
 • Vise at du kan utføre enkelt vedlikehold av patruljens turutstyr.
 • Vise at du kan de viktigste sikkerhetsreglene for å ferdes i ditt naturmiljø (fjellvettreglene/sjøvettreglene osv.).
 • Finne ut hva som er de vanligste årsakene til at det oppstår ulykker på tur, og hvordan du kan unngå dem.
 • Vise at du kan vurdere egen og andres sikkerhet ved en ulykke.
 • Vise at du kan svømme minimum 100 meter.
 • Vise at du kan stanse en større blødning og behandle frost- og brannskader.
 • Vise at du kan behandle brudd og forstuinger.
 • Vise at du kan behandle sirkulasjonssvikt og forebygge nedkjøling.
 • Vise at du kan utføre riktig hjerte-lunge-redning, og kunne gi førstehjelp ved fremmedlegeme i luftveiene.
 • Vise at du kjenner symptomene for epilepsi, diabetes og hjerteinfarkt og kunne gi førstehjelp.
 • Finne ut hva som er de vanligste årsakene til boligbrann.
 • Finne ut hvordan dere kan unngå at det utvikler seg en boligbrann hjemme hos deg.
 • Vise at du kan bruke enkelt brannslukkingsutstyr.
 • Publisert: 21.04.2008
 • Forfatter: NSF
 • Mat
 • Førstehjelp
 • Orientering
 • Vann

Del saken

 • Stifinner
 • Friluftsliv
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Andre merker
 • 90 min +++
 • Ute
 • Inne

Våre samarbeidspartnere

Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen