«Jeg er beredt»-merket

Et av programelementene i speiderprogrammet for småspeidere.
Hvorfor

Sørge for at alle speidere skaffer seg noen grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen turplanlegging, sikkerhet og førstehjelp.

Bidrar til følgende mål
 • F-11 Tilegne deg kunnskap og erfaring innen forebygging av skader og ulykker.
 • F-12 Utvikle og vedlikeholde ferdigheter innen førstehjelp og håndtering av ulykker og skader.
Fremgangsmåte

For å få merket må du:

 • Vise at du kan trafikkreglene som gjelder for fotgjengere og syklister.
 • Vise at du vet hva som skal gjøres dersom det begynner å brenne.
 • Vise at du kjenner nødnummerne og kunne varsle om en ulykke.
 • Vite hvordan man unngår at flere kommer til skade ved en ulykke
 • Finne ut hvilke ulykker og farlige situasjoner som kan oppstå hjemme hos deg, og hvordan du kan unngå dem
 • Kunne «småspeidernes turregler».
 • Kunne badereglene.
 • Vise at du vet hvordan man bør oppføre seg i akebakke og skibakke.
 • Vise at du kan pakke en dagstursekk selv.
 • Vise at du kan bruke kniv på en sikker måte.
 • Vise at du kjenner til forsvarlig omgang med øks og sag.
 • Vise at du kan lage et forsvarlig ildsted.
 • Vise at du kan stanse en blødning, behandle småskader, flis, gnagsår, 1.gradsforbrenning og frostskader
 • Vise at du kan sørge for frie luftveier, og kan legge en pasient i sideleie
 • Kjenne symptomene på sirkulasjonssvikt
 • Kjenne til hva epilepsi og diabetes er, og hvordan det utarter seg
 • Publisert: 21.04.2008
 • Forfatter: NSF
 • Vann

Del saken

 • Småspeider
 • Friluftsliv
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Andre merker
 • 90 min +++
 • Ute
 • Inne

Våre samarbeidspartnere

Camp Villmark
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen