Meny

«Jeg er beredt»-merket

Et av programelementene i speiderprogrammet for vandrere.
Hvorfor

Sørge for at alle speidere skaffer seg noen grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen turplanlegging, sikkerhet og førstehjelp.

Bidrar til følgende mål
 • F-1 Få øvelse i å klare deg selv på tur gjennom varierte turerfaringer fra alle årstider.
 • F-10 Utvikle gode rutiner for turplanlegging.
 • F-11 Tilegne deg kunnskap og erfaring innen forebygging av skader og ulykker.
 • F-12 Utvikle og vedlikeholde ferdigheter innen førstehjelp og håndtering av ulykker og skader.
 • F-2 Utvikle ferdigheter innen orientering.
 • F-3 Tilegne deg kunnskap om og erfaring med ulike overnattingsformer.
Fremgangsmåte

For å få dette merket må du:

 • Vise at du kan ha hovedansvar for planlegging og gjennomføring av en patruljetur med utgangspunkt i heftet «Sikkerhet på tur».

 • Vise at du kan utføre en risikoanalyse i forkant av en patruljetur.

 • Vise at du kan vurdere egen og andres sikkerhet ved en ulykke.

 • Vise at du kan ta ledelsen på et ulykkessted og kunne prioritere de viktigste skadene først.

 • Kunne avgjøre om en skade er så alvorlig at den må få tilsyn av en lege.

 • Vise at du kan utføre livberging fra vann.

 • Vise at du kan utføre riktig hjerte- og lungeredning sammen med en annen person i minst 10 minutter sammenhengende.

 • Vise at du kan utføre livreddende førstehjelp ved akutte sykdomstilstander som, hjerneslag, hjerteinfarkt, epilepsi, diabetes og allergi.

 • Kunne bruke en hjertestarter.

 • Vite hvordan man behandler og stabiliserer forstuinger og brudd.

 • Vise at du kan angi din posisjon på kartet slik at andre kan finne deg ved en evt ulykke.

 • Vise at du kan lage og overnatte i nødbivuakk/nødly.

 • Vise at du kjenner til hvor det kan gå snøskred, og hva du bør gjøre dersom noen blir tatt av skred.

 • Vise at du kan pakke patruljens utstyr for en leir.

Referanser

Heftet "Sikkerhet på tur" finnes hos Speider-Sport

 • Publisert: 14.04.2008
 • Forfatter: NSF
 • Knuter og pionering
 • Førstehjelp
 • Orientering
 • Vann

Del saken

 • Vandrer
 • Friluftsliv
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Andre merker
 • 90 min +++
 • Ute
 • Inne

Våre samarbeidspartnere

Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen