«Jeg er beredt»-merket

Et av programelementene i speiderprogrammet for vandrere.
Hvorfor

Sørge for at alle speidere skaffer seg noen grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen turplanlegging, sikkerhet og førstehjelp.

Bidrar til følgende mål
 • F-1 Få øvelse i å klare deg selv på tur gjennom varierte turerfaringer fra alle årstider.
 • F-10 Utvikle gode rutiner for turplanlegging.
 • F-11 Tilegne deg kunnskap og erfaring innen forebygging av skader og ulykker.
 • F-12 Utvikle og vedlikeholde ferdigheter innen førstehjelp og håndtering av ulykker og skader.
 • F-2 Utvikle ferdigheter innen orientering.
 • F-3 Tilegne deg kunnskap om og erfaring med ulike overnattingsformer.
Fremgangsmåte

For å få dette merket må du:

 • Vise at du kan ha hovedansvar for planlegging og gjennomføring av en patruljetur med utgangspunkt i heftet «Sikkerhet på tur».
 • Vise at du kan utføre en risikoanalyse i forkant av en patruljetur.
 • Vise at du kan ta ledelsen på et ulykkessted og kunne prioritere de viktigste skadene først.
 • Vise at du kan behandle skader som følge av giftige og etsende væsker, elektrisitet og dyrebitt, og kunne avgjøre om en skade er så alvorlig at den må få tilsyn av en lege.
 • Vite hvilke skader og sykdommer som kan føre til sirkulasjonssvikt, og kunne forebygge dette.
 • Vise at du kan førstehjelp ved akutt forgiftning, og vite hva Giftinformasjonssentralen kan hjelpe deg med.
 • Vise at du kan utføre livberging fra vann.
 • Vise at du kan utføre hjerte-lunge-redning med riktig dybde og frekvens sammen med en annen person, og vite hvordan man bytter på underveis.
 • Vise at du kan utføre livreddende førstehjelp ved akutte sykdomstilstander (epilepsi, diabetes og hjerteinfarkt).
 • Vise at du kjenner til alternative måter å skaffe hjelp på når telefonen ikke kan brukes (nødpeilesender osv).
 • Vise at du kan angi din posisjon på kartet slik at andre kan finne deg ved en evt ulykke.
 • Vise at du kan lage og overnatte i nødbivuakk/nødly.
 • Vise at du kjenner til hvor det kan gå snøskred, og hva du bør gjøre dersom noen blir tatt av skred.
 • Vise at du kan pakke patruljens utstyr for en leir.
Referanser

Heftet "Sikkerhet på tur" finnes hos Speider-Sport

 • Publisert: 14.04.2008
 • Forfatter: NSF
 • Knuter og pionering
 • Førstehjelp
 • Orientering
 • Vann

Del saken

 • Vandrer
 • Friluftsliv
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Andre merker
 • 90 min +++
 • Ute
 • Inne

Våre samarbeidspartnere

Camp Villmark
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen