Kast ballen

Lek som kan bidra til at det oppstår uenigheter og små konflikter ,og skal vise speiderne at det finnes flere måter å løse noe på.
Hvorfor

For å lære at det finnes flere måter å løse en konflikt på, og få speiderne til å tenke over hvordan dette henger sammen med hverdagen deres.

Bidrar til følgende mål
 • V-1 Utvikle dine samarbeidsevner.
 • V-6 Bli kjent med ulike måter å forebygge og løse konflikter på.
Forberedelser og forkunnskap

I denne leken skal speiderne klare å sende en ball gjennom hendene til alle speiderne raskest mulig. Derfor trengs det en tennisball eller liknende, og en stoppeklokke.

Fremgangsmåte

Speiderne stiller seg opp i en ring, og skal nå kaste ballen rundt i ringen for å lage et mønster. Lederen er med i ringen fra starten av.

Ballen skal alltid begynne og slutte hos lederen, og hver speider får kun ha ballen én gang før den sendes videre.

Når ballen er kommet rundt går lederen ut av ringen. Speiderne skal nå forsøke å kaste ballen i samme mønster (begynner og slutter hos nummer to etter lederen), men denne gangen på tid. Lederen har ansvar for tidtakingen og noterer tiden når ballen er kommet rundt.

I neste runde utfordres speiderne til å finne en raskere måte å sende ballen på. Jo flere alternativer, desto bedre, men husk at ballen fortsatt skal følge det samme mønsteret som i begynnelsen.

Leken kan medføre mange forskjellige forslag til løsninger, og det kan oppstå uenigheter i hvordan reglene skal tolkes. Noen alternative måter for å sende ballen kan være

 • å stå i den opprinnelige ringen og øve på å gi hverandre ballen så raskt som mulig
 • å omorganisere ringen slik at man står ved siden av den man skal gi ballen til
 • å stå på en linje ved siden av den man skal gi ballen til

Tips til refleksjonsspørsmål:

 • Var oppgaven enkel?
 • Ble alle idéer hørt?
 • Oppstod det noen uenigheter eller konflikter underveis?
 • Hvilken av løsningene brukte dere kortest tid på? Hva kan dere lære av det?
 • Kan fremgangsmåten dere brukte for å finne den raskeste løsningen, også være nyttig hvis dere skal løse en uenighet?
  • Bruker dere tid på å høre på hverandres forslag til løsninger?
  • Blir det lettere å finne en god løsning, hvis dere har flere alternativer? Er det alltid sånn?
Referanser

Leken er hentet fra "Aktivitetspakke Rettferdighet", som ble utviklet i forbindelse med Patruljen i samfunnet 2018, basert på originalen “Speed pass”, som er hentet fra publikasjonen Scouts and Guides: Active Global Citizens.

 • Publisert: 21.09.2018
 • Forfatter: NORGES SPEIDERFORBUND
 • Patruljen i samfunnet
 • Lek og konkurranse

Del saken

 • Bever
 • Småspeider
 • Stifinner
 • Vandrer
 • Vennskap
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Aktivitet
 • 0 - 30 min
 • Ute
 • Inne

Våre samarbeidspartnere

Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen