Kho Kho

Lek som bidrar til å forbedre kommunikasjonen med enheten og den enkeltes strategiske ferdigheter.
Bidrar til følgende mål
 • K-1 Utvikle dine sanser, motorikk og koordinasjonsevne.
 • S-13 Bli kjent med ulike kulturer og samfunnsgrupper, og mennesker som tilhører disse.
 • V-11 Bli kjent med speidingen og speiderbevegelsen i andre land, og vær i kontakt med speidere fra andre land.
 • V-3 Utfordre deg selv fysisk og psykisk i aktivitet med andre.
Forberedelser og forkunnskap

Dere trenger et stort område eller en bane på omtrent 15 × 30 meter. Merk opp det rektangulære området med en linje i midten og to påler (eller andre gjenstander som store steiner eller stoler).

Fremgangsmåte

Sangam er et av WAGGGS sine speidersenter og ligger i India. Et av programtilbudene der går ut på å gjøre en innsats i lokalsamfunnet over en periode på tre til 12 uker. De som deltar i programmet blir kalt tare, som betyr stjerne på hindi (det offisielle språket i India). Dermed blir alle som deltar omtalt som stjernene på Sangam speidersenter, fordi de er ute og jobber i lokalsamfunnet og gjør en forskjell for andre.

En av aktivitetene tarene liker best, er å spille det tradisjonelle indiske spillet “Kho Kho” med barna i nabolaget. Kho Kho spilles med to lag på tolv personer hver, men bare ni spillere fra det ene laget og tre spillere fra det andre laget er på banen samtidig. Hvis enheten deres er mindre, kan dere justere ned antall spillere.

De to lagene kalles det jaktende laget og det forsvarende laget.

khokho_illustrasjon.png

Det jaktende laget går inn på banen. Åtte av de ni spillerne sitter på midtlinja, spredt jevnt utover. Spillerne er snudd i begge retninger bort fra midtlinja, som vist over. Den niende spilleren, som er jegeren, står ved siden av pålen.

 • Tre spillere fra det forsvarende laget kommer inn på banen. Jegeren prøver å fange dem ved å ta dem.

 • De tre forsvarerne kan krysse midtlinja for å løpe fra jegerne, men det kan ikke jegerne. Jegeren kan bare løpe i én retning. Når en jeger har begynt å løpe, kan han eller hun ikke snu seg. For at jegeren skal kunne skifte retning, må han eller hun løpe til pålen og ta en runde rundt den. Jegeren kan bytte plass med en lagkamerat ved å være borti ham eller henne og rope «Kho!». Den nye jegeren følger forsvarerne på den banehalvdelen de vendte ansiktet mot. Når alle tre forsvarerne er tatt til fange av jegerne, kommer det tre nye forsvarere inn på banen.

 • Leken er over når alle ni forsvarerne er fanget. Da bytter dere roller. Dere må ta tiden på hver runde, for det laget som fanger alle de ni forsvarerne raskest, vinner.

 • Spør vinnerlaget først: Hva fungerte godt på laget? Svaret er vanligvis lagarbeidet og kommunikasjonen. Spør gruppa om hvordan kommunikasjon kan skape påvirkning. Forklar at når vi arbeider sammen som gruppe og kommuniserer godt, er formålet og alle roller avklart, slik at vi får et positivt resultat.

Se denne videoen for en nærmere forklaring av spillereglene: http://bit.ly/KhoKhoGameWTD

Del bilder av gruppa som spiller Kho Kho, med WAGGGS og Sangam speidersenter i sosiale medier.

Denne aktiviteten bidrar også til å jobbe for FNs bærekraftsmål

FNs_baerekraftsmaal_0_ikon.pngFNs_baerekraftsmaal_3-godhelse2.jpgFNs_baerekraftsmaal_17_samarbeidforanaamaalene.jpg

Aktiviteten er utviklet i forbindelse med Norges speiderforbunds satsing på Patruljen i samfunnet i 2018, som har mye fokus på hvordan vi kan jobbe med å nå FNs bærekraftsmål, og knytter derfor aktivitetene opp mot relevante mål. (Les mer på FN.no)

Referanser

Leken er opprinnelig hentet fra WAGGGS` tenkedagsmateriell for 2018, og er brukt i "Aktivitetspakke ansvar" i forbindelse med Patruljen i samfunnet 2018.

 • Publisert: 19.02.2018
 • Forfatter: WAGGGS (Oversatt av Eirik Ulltang Birkeland)
 • Lek og konkurranse

Del saken

 • Bever
 • Småspeider
 • Stifinner
 • Vandrer
 • Rover
 • Kreativitet
 • Samfunnsengasjement
 • Vennskap
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Aktivitet
 • 0 - 30 min
 • Ute
 • Inne

Våre samarbeidspartnere

Camp Villmark
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen