Korona-dugnad - fordypningsmerke (alle enheter)

Dette er et nytt fordypningsmerke som handler om den nasjonale dugnaden alle oppfordres til å være med på for å bremse smitten med Korona-viruset covid-19.
Hvorfor

Det er viktig at man både følger rådene fra myndighetene og på alle andre måter bidrar til å gjøre den vanskelige tiden lettere og hyggeligere for seg selv og andre. Speiderne er alltid beredt, og det er naturlig at vi går foran med et godt eksempel også under pandemien.

Forberedelser og forkunnskap

Merket må introduseres av lederen og/eller peffen. Bli enige på forhånd om hvem som skal være med på å ta merket. Det er mye hyggeligere og mer motiverende å gjøre det sammen. Hold kontakten, gjerne daglig (gjelder i hvert fall de eldste speidere), for å sjekke hvordan arbeidet med merket går og gi hverandre støtte.

Fremgangsmåte

BEVERE

 1. Lær om hvordan vi kan unngå å spre smitte til andre, blant annet gjennom god hygiene.

 2. Lær deg å vaske hendene riktig med såpe og vann, og øv deg på å huske å gjøre det når du kommer hjem, når du har vært på do, før du skal spise eller lage mat og når du skal møte noen andre.

 3. Tegn en hyggelig tegning til noen som er ensom eller kjeder seg hjemme. Husk hygienereglene når du arbeider!

 4. Bruk kroppen aktivt minst én time hver dag og minst to timer hver dag i helgen, aller helst ute, i minst én uke.

 5. Prøv ut en aktivitet sammen med en venn hvor dere ikke er i nærheten av hverandre.

 

SMÅSPEIDERE

 1. Lær hva en epidemi og en pandemi er, og lær om hvordan vi holder oss selv friske og unngår å smitte andre, for eksempel gjennom god hygiene, karantene og stenging av offentlig steder og arrangementer.

 2. Lær deg å vaske hendene riktig med såpe og vann, og venn deg til å gjøre det når du kommer hjem, når du har vært på do, før du skal spise eller lage mat og når du skal møte noen andre.

 3. Lag pynt eller noe annet som kan gis til noen som er i karantene. Husk hygienereglene når du arbeider!

 4. Prøv ut to-tre nye fysiske aktiviteter, og gjennomfør dem i minst én time hver dag, inne eller ute, i minst én uke. 

 5. Ha flere aktiviteter sammen med en venn eller noen i familien uten at dere er nære hverandre, for eksempel på telefon, videosamtale eller lignende.

 

SPEIDERE (stifinnere og vandrere)

 1. Lær om smittevern og karantene. 

 2. Praktiser de vanlige anbefalingene for å unngå smittespredning, som håndvask, bruk av lommetørkle og vise hensyn ved hosting og nysing, holde god avstand med mer.

 3. Finn ut hvordan du kan gjøre dagen hyggeligere for familiemedlemmene som må holde seg hjemme over lang tid, og gjør det.

 4. Gå, sykle, padle eller liknende til et nytt sted hver dag eller studér forandringene i naturen, ta naturbilder eller liknende i minst én uke.Hvis du ikke kan gå ut, gjør noe aktivt og nyttig inne.

 5. Legg ut noe oppmuntrende på sosiale medier. Praktiser nettvett og medievett: vær en god venn på nettet, vær kildekritisk og tenk over hva du deler.

 6. Skriv dagbok om hva du har opplevd, gjort og tenkt i løpet av dagen. Ta med både positive og negative ting.

 

ROVERE

 1. Lær hvordan epidemier og pandemier utvikler seg, og hvordan utviklingen kan forebygges eller forsinkes. Lær om karantene reglene og pass på at du og de rundt deg respekterer dem.

 2. Praktiser de vanlige hygienerådene for å unngå smittespredning.

 3. Legg ut noe oppmuntrende på sosiale medier. Vis ro og vær en god venn og et godt forbilde, også på nettet. Tenk nettvett og medievett når du ser etter informasjon om pandemien på nett. Vurder hva du deler, og still kildekritiske spørsmål (hvem, hvorfor, hvordan, når og kilder).

 4. Hold deg i aktivitet og prøv å oppleve noe nytt hver dag. Vær ute minst en time hver dag, og lenger på fridager. Hvis du ikke kan gå ut, gjør noe aktivt inne.

I tillegg velg og utfør to av følgende punkter:

     5. Meld deg til tjeneste i forbindelse med korona-tiltak i Speidernes beredskap eller sammen med roverlaget eller med egen speidergruppe/krets, gjerne i samarbeid med kommunen eller andre frivillige eller offentlige aktører.

     6. Finn ut hvordan speidergruppa di kan bidra aktivt i korona-dugnaden, og arbeid for å få dette til.

     7. Snakk jevnlig med noen du ikke snakker med så ofte på telefon,
     videosamtale eller lignende.

     6. Skriv dagbok og beskriv hva du opplever rundt deg, og hva du
     har gjort og tenkt i løpet av dagen. Dette vil være interessant når
     krisa er over, både for deg og etterkommerne dine og for dem som
     skal forske på samfunnets respons. 

Sikkerhet

Hvis arbeidet med merket innebærer å gjøre noe som kan medføre smittefare, husk å følge de til enhver tid gjeldende smittevernbestemmelsene. Det kan være håndhygiene, holde god avstand til andre, unngå offentlig transport m.m.

Søppelplukking:

Husk at det finnes en viss fare for at søppelet man finner under koronapandemien også kan ha virus på seg. Ønsker du å plukke søppel i naturen mens du er ute og går, må du vise stor forsiktighet (unngå direkte kontakt med søppelet, ikke gå mange sammen). Ikke plukk mer enn det du klarer å kaste i husholdningsavfallet hjemme for ikke å overbelaste avfalls- og gjenvinningsstasjoner. 

Referanser

Det finnes mye god informasjon på nett, men også mye dårlig. Vi anbefaler at man bruker:

Folkehelseinstituttet

Helsedirektoratet

 

Takk til Trond Engen for det opprinnelige merkeforslaget!

Utfordringer og erfaringer

Når dere har oppfylt merkekravene, har dere forhåpentligvis også opparbeidet dere noen gode vaner som dere kan ta med videre, så lenge pandemien pågår, og gjerne også i etterkant av den.

 • Publisert: 20.03.2020
 • Forfatter: NSF

Del saken