<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Laft en fuglekasse

Har du lyst på en utfordring? Laft din egen fuglekasse! En praktisk, morsom og nyttig oppgave som kan gjennomføres alene, som en patruljeaktivitet, i roverlaget eller under en krets(banner)konkurranse.
Hvorfor

For å gjøre noe gøy og utfordrende og for å lære om kunsten å lafte. 

Bidrar til følgende mål
 • K-7Få erfaring med bruk av arbeidstegninger, oppskrifter og planleggingsverktøy
 • K-8Få øvelse og kunnskap innen bruk og vedlikehold av ulike redskaper.
 • K-9Få erfaring i å bruke forskjellige naturmaterialer og andre typer materialer.
Forberedelser og forkunnskap

Det kan være lurt å lese litt om lafting og i tillegg se på bilder av laftet hus for å få inspirasjon, her er det bare fantasien som setter grenser!

Utstyr
 • Kosteskaft (mer enn 4 meter)
 • Finèrplate/ Sponplate til bunn og tak (Bunnen bør være 10cm bredere en fuglehuset på alle sider)
 • Sandpapir/gammel takpapp til tak
 • Trelim
 • Høvel
 • Stemjern
 • Sag
 • Kniv
 • Trebor og drill
 • Tommestokk/målebånd
 • Hammer
 • Sandpapir
 • Små spiker
 • Små skruer

Hvor mye materialer som trengs, avhenger av hvor stort fuglehus som skal lages.

Fremgangsmåte

Planlegging

1. Les gjennom hele oppskriften slik at du vet hva du skal gjøre og forstår det. Lafting er veldig gøy, men litt komplisert, og det er helt i orden om du ikke forstår alt første gang du leser gjennom. Hvis du synes det er litt vrient, kan du søke på Google, eller spørre noen om hjelp. Det å ikke gi opp, men klare en utfordring, gir deg en veldig god følelse av mestring. Denne utfordringen kan du klare!

2. Lag en plan og en plantegning over hvordan du vil at huset skal se ut når det er ferdig! Finn ut hvilke dimensjoner (lengde og tykkelse) stokkene skal ha. Husk at endene på stokkene skal krysse hverandre i hjørnene, slik som på bildet her:


Foto: Alice Davies, Unsplash

Tips:

 • Tenk på hvor du vil plassere åpningen til fuglene og hvor stort hullet skal være. Størrelsen på hullet avgjør hvilke fugler som kan komme inn. 
 • Lag eventuelt en pappmal for å finne ut hvor stort huset skal bli. Dette kan også hjelpe deg til å forstå hvordan laftingen fungerer. 
   

Gjennomføring

Fuglehuset består av to deler. Del 1 er grunnmur og vegger og del 2 er gavl og tak.

Del 1 - Grunnmur og vegger

3. Skjær til spon-/finerplata som huset skal stå på. Den bør være ca. 10 cm bredere enn huset du har planlagt. Du kan eventuelt vente med dette punktet, til du har kappet til de første "tømmerstokkene".

4. Kosteskaftene skal forestille tømmerstokkene i dette prosjektet. Det enkleste vil være å høvle "stokkene" firkantet, deretter kappe dem i ønsket lengde etter plantegningene. Stokkene kan også beholdes runde, men da blir det en litt annen tilpasning i lafteknutene/skjøtene. Det kalles "knuter" eller "lafteknuter" der det lages et hakk slik at stokkene passer sammen (se nummer 3 og 5 i bildet over). 

Når du høvler er det viktig å vite at stokkene i bunn skal ha litt ulik størrelse. For at det skal bli helt tett i bunn må de første stokkene du legger på plata være i forskjellig tykkelse, to tykke og to smale (se nr. 5 på bildet over). Er huset rektangulært, som over, kan de lengste stokkene være smalere enn de korteste, eller motsatt. Dette gjelder bare de fire første stokkene. 

5. Les hele dette punktet før du gjør noe mer!
Nå skal du lage grunnmuren. De fire første stokkene du skal skru fast i plata er grunnmuren huset skal "stå på".

Begynn med å skjære hakk i de to tykkeste av de fire stokkene som skal være grunnmur. Knutene/hakkene lages 1 cm inn fra enden av stokkene med en sag og en kniv. Mål med bredden av en "stokk" hvor bredt hakket skal være. Sett av to streker for å markere bredden. Sag ned et lite stykke på de to punktene du har markert, bruk kniven, stemjernet og/eller hammer for å lage hakket slik som vist i bildet over (nr. 3 og 4). Hvor dypt du må sage, finner du ut ved å prøve og feile når du skal sette stokkene sammen. Begynn heller med et hakk som er for lite, enn for stort. Da har du mulighet til å tilpasse hakket ved behov.

Sett sammen stokkene slik at det danner en firkant på platen. De skal passe slik som du ser på nr. 5 i bildet over, og det skal også bli forholdsvis tett. Hvis stokkene ikke passer i hverandre, justere hakkene.

Tips: Stokkene settes sammen som et pagodebål. Begynn med to stokker nederst (de smale) og to stokker på tvers oppå (de tykke).

OBS! Det er ikke alle stokkene som skal ha hakk, du trenger noen med og uten (se nr. 2, 3, 4 og 5 i bildet over).

6. Fest "grunnmuren" til plata med små skruer, det kan være lurt å forbore stokkene, slik at de ikke sprekker. Tenk på hvor åpningen til fuglene skal være og lag denne, mens du setter sammen resten av Del 1 ved hjelp av trelim i lafteknutene. Husk "pagodebål-metoden".

OBS! Her er det viktig at du tilpasser hver stokk slik at de passer inni hverandre. Hakkene/knutene skal sørge for at veggene blir tette!

Del 2 - Gavl og tak

7. Nå skal du lage gavlveggene. En gavlvegg er en direkte fortsettelse av endeveggen på huset. Se bildet over der huset er delt i del 1 og del 2 - gavlveggen er trekanten som går fra den stiplede linjen og opp i en spiss.

Kapp stokkene til Del 2 og forbor hull for spikerne (se nr. 1 i bildet over). Hvor mange spikere som trengs, avhenger av hvor bredt og høyt taket er (se nr. 6 i bildet over). Strekene på bildet viser hvor spikrene bør stå, slik at de ikke treffer hverandre. Endene av stokkene bør være kappet skrått slik at plata/taket passer oppå (se nr. 6 i bildet over).

8. Spikre stokkene sammen slik som beskrevet over. Den lengste stokken skal være i bunn og de andre stokkene blir gradvis kortere og kortere (se nr. 6 på bildet over). Pass på at skråskjæringen er riktig slik at takplaten passer på.

Tips. For å finne ut om stokkene er kappet riktig, kan du lage en takplatemal i papp. Legg papplaten der taket skal ligge. Hvis den ikke blir helt tett, er ikke takvinklene på gavlveggene like. Da må kappingen tilpasses slik at papptakplaten kommer helt inntil skråskjæringene. 

9. Kapp så takplatene ut av en sponplatene/finerplate.

10. Legg takplatene på og fest dem ved hjelp av spiker og lim (husk å forbore). 

11. Dekorer gjerne taket med sandpapir, gammel takpapp eller andre ting for at det skal se ut som et ekte tak.

Nå er fuglekassen ferdig! Bra jobba!

Avslutning og evaluering

 • Hva har vært utfordringen med dette arbeidet? 
 • Hvis du skulle gjort dette en gang til, hva ville du gjort annerledes?
 • Hva gjorde du bra?
Sikkerhet

Vær forsiktig ved bruk av hammer, sag, stemjern og høvel. Det kan være lurt å få veiledning eller hjelp fra de eldste speiderne eller en leder.

Utfordringer og erfaringer

Lafting kan være vanskelig, spesielt i starten når det er helt nytt, men dersom du leser deg litt opp og diskuterer løsninger og gjennomføring med andre, kommer du til å klare dette helt fint.

Har du mulighet, bør fuglekasser rengjøres, gjerne en eller to ganger i året. En ren fuglekasse vil føre til at flere fugleunger overlever og samtidig gi fuglene bedre trivsel. Pass på at du ikke forstyrrer fuglene, da kan de forsvinne fra reirplassen.

 • Publisert: 29.03.2017
 • Forfatter: Iver Malmer Solli
 • Vandrer
 • Rover
 • Kreativitet
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Aktivitet
 • Fagstoff
 • Møteforslag
 • Prosjekt
 • 90 min +++
 • Ute
 • Inne

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Flyktninghjelpen logo
LNU logo
Norsk friluftsliv
Stena Recycling
Tufte Wear