<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Lag et humlehus (humlekasse)

Bidra til å redde den sterkt nedadgående humlebestanden gjennom å lage et humlehus. Prosjektforslag for å ta prosjektmerket “Vi gjør verden bedre!”.
Bidrar til følgende mål
 • K-7Få erfaring med bruk av arbeidstegninger, oppskrifter og planleggingsverktøy
 • K-9Få erfaring i å bruke forskjellige naturmaterialer og andre typer materialer.
 • S-6Tilegne deg naturkunnskap.
 • S-7Bli kjent med hvordan mennesket påvirker naturen, og gjør noe for å begrense skadelig påvirkning.
Fremgangsmåte

 

Steg 1: Hva brenner dere for?

Bestanden av villbier i Norge og ellers i verden er truet av menneskelig aktivitet. Humler og bier har en viktig rolle i naturen fordi de sørger for bestøving av mange blomstrende planter, deriblant matplanter. Uten dem vil vi det bli vanskelig å produsere mange av matvarene vi er vant til å spise. I urbane områder med tettbebyggelse er det ofte sterk mangel på egnede plasser hvor humlene kan etablere sine bol.

Sett dere inn i problemstillingen og finn ut hva dere ønsker å få til. Definer et eget mål for prosjektet - både hva dere ønsker å oppnå med det og hva dere spesielt ønsker å fokusere på gjennom konkrete tiltak. Begynn med bevisstgjøring rundt hvorfor dere ønsker å gjøre dette, og finn informasjon om problemet og mulige løsninger:

 • Hva skjer med bestanden av villbier (for eksempel humler) i Norge og i resten av verden?
 • Hvorfor skjer dette?
 • Hva kommer til å skje hvis den negative utviklingen fortsetter?
 • Hvordan vil dette påvirke mennesker?
 • Hvorfor er dette dårlig for naturen?
 • Hva kan vi som speidere gjøre med dette problemet?

 

Steg 2: Hvordan få det til?

Tenk på hvordan dere vil løse prosjektet og hvordan dette kan planlegges i patruljen eller troppen. Det er viktig å gjøre seg kjent med hvorfor vi gjør dette og finne informasjon om problemet og nyttige virkemidler. Dere vil finne mye informasjon hos foreningen La humla suse eller miljøorganisasjonen Sabima.

Planlegging og forberedelser

I Speiderbasen og på side 5–13 i aktivitetsheftet for Patruljen i samfunnet finner dere mange gode tips og hjelpemidler til hvordan dere planlegger og gjennomfører et prosjekt.

Gi utfordringer til alle

Husk at alle som deltar skal ha noe å gjøre. Fordel derfor ansvar og oppgaver mellom dere, og pass på at alle får utfordret seg. Dere kan for eksempel fordele følgende roller i prosjektet:

 • Prosjektleder
 • Utstyrsansvarlig
 • Økonomiansvarlig (ansvar for å søke om midler og lage regnskap på utgifter)
 • Innkjøpsansvarlig
 • Plassansvarlig (ansvar for å finne en park eller område dere kan bruke)
 • Informasjonsansvarlig (tar kontakt med aviser, legger ut info på sosiale medier.)

 

Steg 3: Gjør det!

Humlene er avhengig av gamle musebol og lignende. Målet er derfor å forsøke å etterligne et musebol.

Valg av materialer:

Både ubehandlet og trykkimpregnert materiale kan benyttes til kassa, men unngå maling eller lakk. Naturen vil gå sin gang, og da får man lage en ny kasse etter hvert. For å gjøre dette bærekraftig kan dere ta kontakt med en byggevareforretning og spørre om de har en restekasse eller materialer som likevel blir kastet eller brent, og som speiderne kan få gratis. Eller har kanskje en av dere noen planker liggende i hagen, bod eller garasje?

Hvis det ikke er mulig å få tak i gratis materialer, kan økonomiansvarlig søke om støtte fra speidergruppa eller lokale bedrifter i området. Det finnes også en annen måte å lage humlebol på, rett i bakken, og da trenger man ikke så mange byggematerialer.

Det er ikke 100 % nødvendig å lage selve kassa nøyaktig slik det står i oppskriften. Lag gjerne en egen tegning – bare husk at humlekassa må ha luftehull, og at humlene må krype inn nederst i kassa. Innsiden av “humleboligen” skal være tørr og lun, som et musebol. Det mest avgjørende er derfor hvordan dere lager innmaten, altså bolet.

For å finne materialer til innsiden av kassen kan dere følge noen av tipsene dere finner i oppskriftene nedenfor.

http://www.lahumlasuse.no/om-humlen/hvordan-lage-gode-humlekasser/

http://humleskolen.no/lag-din-egen-humlekasse/

https://www.unghusflid.no/tingaalage/oppskrift/treandre-materialerSommer/humlehotell

Plassering:

Plassering er viktig for at det ikke skal bli for mye fuktighet i humlekassene. Det er viktig å følge rådene her. Plassansvarlig kan se på mulighetene for å plassere humlehusene privat, eller om det er noen som kanskje ønsker å stille som frivillig for plassering.

Oppfølging:

I slutten av humlesesongen må humlereiret tas ut av kassa og brennes for å unngå å overføre eventuell smitte til neste års beboere. Skyll kassa med varmt vann og sett den inne til overvintring.

Lenken viser hvilke humler vi har her i Norge. https://artsdatabanken.no/Pages/231205

Oppgave:

Observer hvilke typer humler du finner i ditt nærområde.

 

Steg 4: Slik gikk det!

Evaluering av prosjektet

For å kunne lære noe av dette prosjektet, se tilbake på hva dere har gjort, og se om prosjektet ble som dere hadde tenkt. Les mer om hvordan dette gjøres i aktivitetsheftet.

OBS! Husk at humlene ikke er så flinke til å “høre etter”, så det kan ta 1–2 år og kanskje mer før dere får gjester.

Hurra!

Husk å feire gjennomføringen av prosjektet. Hva med en innflytningsfest for humlene?

 

Denne aktiviteten bidrar også til å jobbe for FNs bærekraftsmål:
FNs_baerekraftsmaal_0_ikon.pngFNs_baerekraftsmaal_2_utryddesult.pngFNs_baerekraftsmaal_11-baerekraftigebyerogsamfunn2.jpgFNs_baerekraftsmaal_15_livpaaland.jpg

Aktiviteten er utviklet i forbindelse med Norges speiderforbunds satsing på Patruljen i samfunnet i 2018, som blant annet har fokus på hvordan vi kan jobbe med å nå FNs bærekraftsmål, og knytter derfor aktivitetene opp mot relevante mål. (Les mer på FN.no)

Referanser

Denne aktiviteten er utviklet i forbindelse med Norges speiderforbunds satsing på Patruljen i samfunnet i 2018.

 • Publisert: 13.04.2018
 • Forfatter: NORGES SPEIDERFORBUND
 • Patruljen i samfunnet
 • Natur og miljø
 • Småspeider
 • Stifinner
 • Vandrer
 • Rover
 • Kreativitet
 • Samfunnsengasjement
 • Vår
 • Sommer
 • Aktivitet
 • Prosjekt
 • 90 min +++
 • Ute
 • Inne

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Flyktninghjelpen logo
LNU logo
Norsk friluftsliv
Stena Recycling
Tufte Wear